Ny utvecklingsplan för hållbar stadsutveckling i Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda

PRESSINBJUDAN

Eskilstuna är en av Mälardalens snabbast växande kommuner. Kommunens målsättning är att möjliggöra 600 nya bostäder, 500 företag och 300 nya arbetstillfällen årligen fram till 2030. För att klara detta pågår planering i flera prioriterade stadsdelar i Eskilstuna. Nu kan Eskilstunaborna tycka till om ett förslag på utvecklingsplan för Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda.

Utgångspunkten är att Eskilstunas stadsutveckling ska ske på ett hållbart sätt och i första hand genom förtätning inom staden. En stor del av den utbyggnad som planeras syftar även till att länka samman staden och dess olika delar bättre. Under sommaren 2018 genomfördes en dialog för att samla in kunskap, tankar och idéer till den utvecklingsplan för Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda som nu är färdig. Media är välkommen på en träff där vi presenterar utvecklingsplanen.

Tid: Tisdag 18 juni kl.13.00.
Plats: Ekströmska, Värjan, Alva Myrdals gata 5
Medverkande:
Sarita Hotti (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Eskilstuna kommun
Karl Tuikkanen, projektledare utvecklingsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun


För mer information, kontakta:
Karl Tuikkanen, projektledare, Eskilstuna kommun, 016-710 39 17, karl.tuikkanen@eskilstuna.se

Mats Hällnäs, avdelningschef, utvecklingsenheten, Eskilstuna kommun 016-710 11 78, mats.hallnas@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera