Ny webbplats för stadsutvecklingen och digital översiktsplan visar vägen till framtidens Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna växer. Nu är vi drygt 105 000 invånare. Fler bosätter sig i kommunen och vi behöver bygga bostäder och andra lokaler för att möta en växande befolkning. Översiktsplanen för Eskilstuna tar grepp om helheten och den önskade utvecklingen på längre sikt. Nu har Eskilstunaborna möjlighet att tycka till om förslaget till reviderad översiktsplan för Eskilstuna 2030.

Målbild för Eskilstuna 2030
Året är 2030. I Eskilstuna leder vi vägen till det miljösmarta och jämställda livet i våra trygga, vackra städer, trivsamma samhällen och levande landsbygd. Våra hållbara städer har vuxit, stadsdelarna binds samman av rekreationsområden, mötesplatser och nya bostadsområden. Här utvecklas barnen, här trivs studenterna, här växer näringslivet, här hittar vi balansen mellan arbete och fritid, här är det gott att åldras. Här har vi mod och framtidstro.

Ovan målbild ackompanjerar Eskilstunas vision för 2030 som bygger på tusentals invånares tankar och idéer om morgondagens Eskilstuna. Visionen är en ledstjärna för Eskilstunas kommuns reviderade översiktsplan som nu presenteras i en helt ny digital form för en bättre överblick och mer användarvänlig design. Du hittar den på stadsutveckling.eskilstuna.se. Översiktsplanen utgör en långsiktig viljeriktning för hur vi vill använda våra mark- och vattenområden och hållbart bygga och utveckla våra städer, samhällen och landsbygd – tillsammans.

Samråd för förslag till reviderad översiktsplan för Eskilstuna 2030 pågår från 11 juni till 30 september. Under samrådstiden kommer det att finnas olika möjligheter att tycka till. Håll utkik efter en mobil utställning och aktiviteter på Fristadstorget.

En ny webbplats samlar stadsutvecklingen i Eskilstuna
Stadsutvecklingswebben ska erbjuda besökaren en samlad plats för planer och projekt som bidrar till stadens och landsbygdens utveckling. Webbplatsen ska göra det enklare för Eskilstunabor att ta det av vad som sker i Eskilstuna och i deras närmiljö. Här kommer planer och byggprojekt på både kort och lång sikt att samlas. Webbplatsen stadsutveckling.eskilstuna.se lanseras nu i samband med att samråd startar för översiktsplanen och utvecklingsplan och ortsanalys för Kvicksund.

Kvicksund utvecklas
Just nu arbetar Eskilstuna kommun och Västerås stad tillsammans för att utveckla Kvicksund. Nu bjuder Eskilstuna kommun och Västerås stad in boende, verksamma på orten och alla invånare som är måna om ortens framtid, att vara med och bidra till Kvicksunds utveckling.

Samrådstiden för ”Utvecklingsplan - Fokus södra Kvicksund” och ”Ortsanalys och utvecklingsplan Kvicksund – fokus Nyckelön” är mellan 11 juni och 15 september 2019. Det innebär att invånare och aktörer i Kvicksund har möjlighet att lämna sina synpunkter på de förslag som arbetats fram. Den 19 juni hålls ett öppet hus i Tegelviksskolan klockan 18.00-19.30.

Läs mer på stadsutveckling.eskilstuna.se.


För mer information, kontakta:
Översiktsplan:
Pernilla Lindström, projektledare och fysisk planerare Eskilstuna kommun,
016-710 25 04, pernilla.lindstrom@eskilstuna.se

Kvicksund:
Magdalena Lindfeldt, projektledare och fysisk planerare Eskilstuna kommun,
016-710 10 11, magdalena.lindfeldt@eskilstuna.se
Mabel Pena, översiktsplanerare Eskilstuna kommun,
016-710 82 38, mabel.pena@eskilstuna.se

Stadsutvecklingswebben:
Isabel Jansson, kommunikationsstrateg Eskilstuna kommun,
016-710 18 44, isabel.jansson@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media