Nya bostäder i Årby Norra – urvalet till byggherredialogen klart

Report this content

Eskilstuna arbetar långsiktigt för att klara bostadsbyggandet i en växande kommun och en byggherredialog påbörjas nu för att skapa nya bostäder i Årby Norra.

På årets Byggforum i maj presenterade kommunen en inbjudan till byggherredialog för Årby Norra. Syftet med byggherredialogen är att utveckla ett nytt hållbart bostadsområde i Årby och intresset från fastighetsägare, exploatörer och arkitekter har varit stort.

- Det är glädjande att så många vill vara med och utveckla Årby och i förlängningen hela Eskilstuna, säger Per Haupt, stadsarkitekt i Eskilstuna kommun.

Sista anmälningsdag för byggherredialogen var 29 augusti och sedan dess har representanter från Eskilstuna kommuns stadsbyggnadsförvaltning och mark- och exploateringsenhet tillsammans med en oberoende arkitekt gjort ett urval. Följande parter ges nu möjlighet att tillsammans med Eskilstuna kommun arbeta vidare med framtagandet av en masterplan och stadsbyggnadsramar för Årby Norra (i bokstavsordning):

  • Bygg-Fast och Balder 4 AB / Strategisk Arkitektur

  • Frense Larsson Byggnations AB / Tyréns

  • Klara fastigheter / Okidoki Arkitekter

  • Reinhold Gustavsson Förvaltnings AB / Tyréns

  • Svenska Stadsbyggen / KOD Arkitekter

Dialogprocessen kommer att ledas av Eskilstuna kommun. Tillsammans med utvalda byggherrar och arkitekter kommer kommunen under hösten att bjuda in till dialogmöten med boenden, föreningar och verksamheter i Årby.

Eskilstuna kommun har som övergripande mål att 400 nya bostäder ska byggas per år. Som ett led i detta arbete kommer Eskilstuna kommun även att finnas med på fastighetsmässan Business Arena i Stockholm den 21-22 september för att locka fler exploatörer och byggare att satsa i Eskilstuna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare upplysningar kontakta Eskilstuna kommun Per Haupt, stadsarkitekt i Eskilstuna kommun telefon 016-710 22 55 eller Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i Eskilstuna kommun telefon 016-710 51 56.

Klicka för att se en översiktskarta var Årby Norra ligger.

Läs mer om bakgrunden till byggherredialogen här.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Det är glädjande att så många vill vara med och utveckla Årby och i förlängningen hela Eskilstuna.
Per Haupt, stadsarkitekt i Eskilstuna kommun.