Nya bostäder i Munktellstaden - Detaljplanen för kvarteret Nithammaren 8 godkänd av stadsbyggnadsnämnden

Det behövs fler bostäder i Eskilstuna och just nu pågår planuppdrag för 2500 nya bostäder. Det råder fortsatt stort tryck på förhandsbesked och bygglovsansökningar.

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde 12 oktober godkändes detaljplanen för Nithammaren 8 i Munktellstaden. Planen medger 400 nya bostäder, förskola och rum för verksamheter och kontor i bottenvåningarna. Nästa skede är att detaljplanen ska upp för antagande i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Preliminär byggstart är hösten 2017.

- Intresset för att bygga i Eskilstuna är fortsatt högt. Detaljplanen för nya bostäder i kvarteret Nithammaren 8 i Munktellstaden är nu ett steg närmare byggstart och det är positivt för Eskilstuna att vi får fler bostäder i centralt och attraktivt läge, säger Sarita Hotti ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun.

Faktaruta

  • Antal beviljade bygglov augusti 2016: 77 st

  • Totalt antal beviljade bygglov 2016: 737 st

  • Bygglovansökningar enbostadshus hittills 2016: 117 st framförallt i Stenby och Slagsta (jämfört med 59 st 2014 och 114 st 2015).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare upplysningar kontakta Eskilstuna kommun Sarita Hotti, ordförande stadsbyggnadsnämnden 070-086 65 03 eller Marianne Hagman, förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen, telefon 072-146 77 03.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

•Antal beviljade bygglov augusti 2016: 77 st
Twittra det här

Citat

Intresset för att bygga i Eskilstuna är fortsatt högt. Detaljplanen för nya bostäder i kvarteret Nithammaren 8 i Munktellstaden är nu ett steg närmare byggstart och det är positivt för Eskilstuna att vi får fler bostäder i centralt och attraktivt läge.
Sarita Hotti ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun