Nya parkeringsregler i Eskilstuna centrum

Report this content

Den 15 mars införs nya regler för parkering i centrala Eskilstuna. Områdesregeln blir nu parkeringsförbud istället för parkering högst 5 minuter. Det är en bestämmelse som skyltas vid alla infarter till centrum. Den avser hela området där ingen annan parkeringsregel gäller, till exempel vid korsningar, eller där skyltning säger något annat.

Tyvärr är det många som inte känt till den nuvarande områdesregeln och parkerat längre än fem minuter när man inte sett någon skylt. Det har lett till att vi sedan fem år tillbaka haft ett aktivt arbete med att underlätta för bilisterna genom att till exempel skylta parkering högst 15 minuter på platser där bilisterna haft svårt att förstå vilken regel som gäller. Det har gjort att fler parkerat rätt.

Nu tar vi nästa steg. ”För vad hinner man egentligen på fem minuter? För att göra det tydligare blir det nu parkeringsförbud istället. Det blir ingen nämnvärd skillnad i möjligheten till att parkera.” säger Arto Sipola, trafikingenjör på trafikavdelningen.

Det innebär att där det inte genom skyltning är tillåtet att parkera i centrum, får man bara stanna för på-/avstigning eller på-/avlastning.

I samband med den nya områdesregeln börjar också en del nya bestämmelser gälla längs gatorna. Det handlar om några nya lastplatser, på-/avstigningsplatser och några stannaförbud. Alla parkeringsplatser för rörelsehindrade utökas från 2 till 3 timmar. Längs de gator där vi har avgiftsparkering i centrum har det tidigare varit parkering högst 5 minuter nattetid mellan klockan 0-6 veckans alla dagar. Det har varit för att underlätta driftsåtgärder. Nu ändras det till att bli parkeringsförbud mellan klockan 0-6 en natt per vecka. Det ökar möjligheten till nattparkering för boende och besökare i centrum.

”Vi uppmanar bilisterna att noga följa skyltningen. Finns det ingen skylt är det parkeringsförbud.” avslutar Arto Sipola.

---------------------

För ytterligare information kontakta:

Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Trafikavdelningen
Arto Sipola, trafikingenjör, 016-710 76 83, arto.sipola@eskilstuna.se
Anna Bergfors Fall, avdelningschef, 016-710 22 62, anna.fall29@eskilstuna.se

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

För vad hinner man egentligen på fem minuter? För att göra det tydligare blir det nu parkeringsförbud istället. Det blir ingen nämnvärd skillnad i möjligheten till att parkera.
Arto Sipola, trafikingenjör på Eskilstuna kommun