Nytt medborgarlöfte undertecknat av Eskilstuna kommun och Polismyndigheten

PRESSMEDDELANDE

Under måndagen 22 januari undertecknades det medborgarlöfte för 2018 i vilket polisen och kommunen lovar att genomföra en rad insatser i Eskilstunas prioriterade områden.


Det nya medborgarlöftet för 2018 skrivs under av Anneli Klavins Nyström och Christer Sjökvist. De flankeras av Thomas Bergqvist och Eva Carlsson.

– Medborgarlöftet breddas till alla de tre prioriterade områdena Skiftinge, Fröslunda och Lagersberg. Vi gör inte som tidigare då vi siktade in oss på ett område i taget, säger Christer Sjökvist, chef för lokalpolisområde Eskilstuna.

Enligt Christer Sjökvist är anledningen till det att brottsligheten inte ser riktigt likadan ut som tidigare år. Den sociala oron har minskat och nu satsar kommunen och polisen på trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete.

– Den här gången har vi tagit ännu mer hänsyn till vad medborgarna vill. Vi har en medborgarundersökning och en medarbetarundersökning att luta oss mot. I medarbetarundersökningen har personal från Ung fritid och mötesplatser deltagit, säger Thomas Bergqvist, kommunpolis.

En ännu mer omfattande medarbetarundersökning ska genomföras under 2019.

– När jag träffar medborgare märker jag att de känner att de får vara delaktiga och påverka vad som händer. De som känner sig otrygga är glada över att vi prioriterar den frågan. Och de som skapar otrygghet är ju samtidigt inte speciellt glada, säger Anneli Klavins Nyström som är ordförande för Eskilstuna kommuns Trygga Eskilstuna.

Så här står det bland annat i medborgaröverenskommelsen:
”Eskilstuna kommun och Polismyndigheten kommer genom samverkansformerna Eskilstunamodellen SSPF och Social insatsgrupp gemensamt och strukturerat arbeta för att förebygga de risker som lockar unga till kriminalitet.”

SSPF står för socialtjänst, skola polis och fritid.

Hela det undertecknade medborgarlöftet bifogas detta pressmeddelande.


För mer information, kontakta:
Thomas Bergqvist, kommunpolis, 010-566 90 71
Eva Carlsson, brotts- och drogförebyggande samordnare, Eskilstuna kommun,
073-950 67 70, eva.carlsson4@eskilstuna.se


Bakgrund
Medborgarlöftet är en del av den större samverkansöverenskommelsen för åren 2016-2019 mellan polisen och Eskilstuna kommun. Det bygger på en kartläggning bestående av intervjuer och statistik, analys och lägesbild. Den bygger även på en gemensam problembild och att vissa medborgare upplever en otrygghet i sina områden.
Medborgarlöftet ska följas upp. Arbetet kan följas på polisens och kommunens facebook- och hemsidor.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar