Ombyggnaden av Kungsgatan etapp 2 försenas efter avbruten upphandling

Arbetet för en mer trygg och attraktiv innerstad fortsätter. Ombyggnaden av den första etappen av Kungsgatan, mellan Kyrkogatan och Fristadstorget, är inne i slutskedet. Tanken var att etapp två fram till Drottninggatan skulle påbörjas nu i april, men upphandlingen av entreprenaden är avbruten och byggstarten senareläggs.

Arbetet med den första etappen av Kungsgatan, mellan Kyrkogatan och Fristadstorget, är snart klar. Byggstaketen har plockats ner från Kungsgatan och resterande arbete är nu koncentrerat till Careliigatan. De sista detaljerna på etappen färdigställs till sommaren 2017.

Enligt planen skulle etapp två fram till Drottninggatan påbörjas i april, men nu står det klart att arbetet blir försenat. Eskilstuna kommun har avbrutit upphandlingen på grund av bristande konkurrens från anbudslämnare. Detta innebär att upphandlingen kommer att behöva göras om senare under året.

- Det är en stor entreprenad och eftersom vi endast fått in ett anbud som ligger över budget så är det inte försvarbart att gå vidare, säger Anders Enesved avdelningschef projekt och GIS-avdelningen, Eskilstuna kommun.

Satsningen på Kungsgatan är ett samfinansieringsprojekt med fastighetsägare längs gatan. Ombyggnaden av Kungsgatan beräknas kosta 46 mkr för totalt tre etapper, från Kyrkogatan till Tullgatan och hittills har fastighetsägare bidragit med 10,5 mkr av den totala summan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare upplysningar kontakta: Eskilstuna kommun Anders Enesved, avdelningschef stadsbyggnadsförvaltningen, Projekt- och GIS-avdelningen, telefon 073-950 42 85 anders.enesved@eskilstuna.se

 

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Kungsgatan är Eskilstunas främsta gågata. Senast gatan rustades var på 1980-talet och beläggning och markvärme är i dåligt skick. Nu gör Eskilstuna kommun och fastighetsägarna längs gatan en gemensam satsning för att göra innerstaden mer attraktiv.
Twittra det här