Ombyggnaden av Kungsgatan fortsätter med etapp 2 tack vare medfinansiering från fastighetsägarna

Report this content

Eskilstuna utvecklas och arbetet för en mer attraktiv och trygg innerstad fortsätter. Upprustningen av gågatan är en viktig pusselbit. Den första etappen av Kungsgatan, mellan Kyrkogatan och Fristadstorget, färdigställs till sommaren 2017. Nu har kommunen träffat ytterligare överenskommelser med fastighetsägarna längs nästa etapp av Kungsgatan. Därmed ges klartecken att fortsätta den påbörjade ombyggnaden med etapp två fram till Drottninggatan.

- Det känns väldigt roligt att ombyggnaden av Kungsgatan kan fortsätta som vi önskat och att vi kan göra detta tillsammans med fastighetsägarna är en enorm styrka för Eskilstuna, säger Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun.

Ombyggnaden av Kungsgatan beräknas kosta 46 mkr för totalt tre etapper, från Kyrkogatan till Tullgatan och hittills har fastighetsägare bidragit med 10,5 mkr av den totala summan. Det är en unik överenskommelse mellan kommun och näringsliv som bygger på god samverkan och en gemensam vilja att satsa på innerstaden.

- Eskilstunas engagemang för att ta hand om sin innerstad är föredömligt. Vi gläds och ser fram emot att också ”vår” del av Kungsgatan blir en ännu trevligare promenad, säger Wilner Andersson, VD Agora.

Beräknad byggstart för Kungsgatan etapp två är under våren och byggtiden är ca 1,5 år, dvs klart hösten 2018.

Läs mer om ombyggnaden av Kungsgatan på eskilstuna.se/kungsgatan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare upplysningar kontakta: Eskilstuna kommun Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, 070-086 65 03, eller Anders Enesved, avdelningschef projekt- och GIS-avdelningen, 073-950 42 85.

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det känns väldigt roligt att ombyggnaden av Kungsgatan kan fortsätta som vi önskat och att vi kan göra detta tillsammans med fastighetsägarna är en enorm styrka för Eskilstuna.
Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Eskilstunas engagemang för att ta hand om sin innerstad är föredömligt. Vi gläds och ser fram emot att också ”vår” del av Kungsgatan blir en ännu trevligare promenad.
Wilner Andersson, VD Agora