Ortsutvecklingsarbete i Torshälla tilldelas hedersomnämnande för positivt demokratiarbete

I samband med att Eskilstuna kommun demokratipris 2013 utannonserades i går den 4 juni, gick årets hedersomnämnande för ett ”positivt demokratiarbete” till ortsutvecklingsarbetet ”Framtidens Torshälla”.

Juryn som bestod av Jimmy Jansson (S), ordförande, Magnus Johansson (MP), Maria Chergui (V), Jari Puustinen (M) gav följande motivering: ”Framtidens Torshälla tilldelas hedersomnämnandet för ett arbetssätt som kännetecknas av inkludering, dialog och kommunikation. Genom att få många människor delaktiga och medskapande i Torshällas ortsutveckling har positiva förändringar genomförts på kort tid.”

- Vår ambition är att utveckla Torshälla stad till en attraktiv plats att besöka samt bo och verka i. För att lyckas behövs engagemang från många håll samt att alla gör utvecklingsarbetet till sitt, oavsett om man är invånare, fastighetsägare, företagare, förening eller medarbetare i kommunen och det tycker jag att vi har lyckats med, säger Christina Klang förvaltningschef. Idag är vi många olika aktörer som är aktiva till att ge staden en mångfasetterad utveckling, fortsätter Christina Klang.

Av alla idéer från invånarna och näringslivet har redan nu är ett stort antal av utvecklingsidéerna realiserats i Torshälla, som till exempel flera populära arrangemang, försköning av stadsmiljön samt utveckling av besöksnäringen.

- Delaktighet både på idéstadiet och i genomförandet är en medveten strategi i utvecklingsarbetet för att nå resultat, säger projektledaren för ortsutvecklingen Framtidens Torshälla Rina Oord Lundh.
Att motivera många olika aktörer att ”ta bollen” till att bidra praktiskt och konkret utifrån sina egna förutsättningar och resurser har varit väldigt lyckosamt, avslutar Rina.

Tack vare engagemanget och teamarbetet mellan Torshällabor, föreningar, fastighetsägare, företag samt kommunala verksamheter både i Torshälla och i Eskilstuna har vi kunnat göra så mycket på så kort tid.

Välkommen att ställa frågor till Förvaltningschef Christina Klang och projektledare Rina Oord Lundh i samband med prisutdelningen på nationaldagen den 6 juni kl 13.00 i Rademachersmedjorna.

Frågor vänligen kontakta:
Christina Klang
Förvaltningschef Torshälla stads förvaltning
tel 070-167 24 55

Rina Oord Lundh
Projektledare Ortsutvecklingsarbetet Framtidens Torshälla
tel 070-089 36 00

Taggar:

Prenumerera