Pengar till specialpedagogisk satsning

Vuxenutbildningen inom Eskilstuna kommun har fått 695 200 kronor från Specialpedagogiska skolmyndigheten och kan därmed satsa ännu mer på specialpedagogik.

- Det känns förstås hur bra som helst eftersom det här bidrar till att vi kan utveckla det specialpedagogiska förhållningssättet för hela vuxenutbildningen inklusive SFI, säger Maria Anderstedt, biträdande rektor för vuxenutbildningen, område 3.

Förra året fick Vuxenutbildningens avdelning Delta cirka 400 000 kronor i bidrag från samma myndighet för att utveckla det specialpedagogiska förhållningssättet på enheten.

- Glädjande nog fick vi även den nya ansökan beviljad. Det känns som ett kvitto och bevis för att vi verkligen är på rätt väg, säger hon.

Det specialpedagogiska förhållningssättet utgår ifrån att alltid se till varje individs behov, att få på sig de där glasögonen som kan hjälpa personen att hitta nya vägar för att komma vidare.

Nu under 2016 kan satsningen göras för hela vuxenutbildningen tack vare de nästan 700 000 kronorna i SIS-medel (SIS = särskilda insatser i skolan) från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I dagarna tillträdde dessutom Maria Anderstedt en tjänst som biträdande rektor för område 3 på Vuxenutbildningen inom Eskilstuna kommun. Det innebär bland annat personalansvar för de specialpedagogiska enheterna Delta, Lärvux samt Läs- och Skrivcenter.

- Att jag tar plats i vuxenutbildningens ledningsgrupp som biträdande rektor för område 3, ger ytterligare tyngd till det arbete som har påbörjats med att införa ett specialpedagogiskt förhållningssätt, vilket känns oerhört bra, säger Maria Anderstedt.

Om media vill boka in ett reportage om vuxenutbildningens specialpedagogiska arbete och eller göra en intervju med Maria Anderstedt, kontakta Maria på telefon: 070-0862623

Eller mejl: maria.anderstedt@eskilstuna.se

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det känns förstås hur bra som helst eftersom det här bidrar till att vi kan utveckla det specialpedagogiska förhållningssättet för hela vuxenutbildningen
Maria Anderstedt