Pressinbjudan: Arbetet med att bygga ny Stadskällarbro i Torshälla börjar

Onsdagen den 3 juli 2013 börjar arbetet med att riva Stadskällarbron för att sedan bygga en helt ny bro som blir mer trafiksäker och funktionell samt förskönad och smyckad i passande stil till omgivningen. Arbetet beräknas vara färdigt januari 2014.

Stadskällarbron behöver åtgärdas då analyser visar att den är uttjänt och därför kommer den nuvarande bron att rivas och en helt ny bro att byggas.

Bron kommer att förskönas, bli mer trafiksäker och funktionell då den kommer att bli bredare och utrustas med en ordentlig gång- och cykelbana.

Den nya Stadskällarbron kommer även få en uppfräschning rent utseendemässigt, i form av smidesstaket i gammeldags stil och helt ny belysning både uppe på bron samt effektbelysning under bron och mot vattnet.

 

Avstängning
Bron stängs av helt för trafik från och med onsdagen den 3 juli kl 07:00. All typ av trafik hänvisas till alternativa vägar. Den nya bron beräknas stå färdig januari 2014.

Följ arbetets gång här: http://www.eskilstuna.se/stadskallarbron

 

Media bjuds in att träffa representanter från nämnden, förvaltningen och entreprenören inför byggstart:

Datum: Torsdagen den 27 juni 2013
Tid: kl 13:00
Plats: Stadskällarbron, vid Brogatan/Storgatan i Torshälla

För ytterligare information vänligen kontakta:
Magnus Arreflod
Ordförande Torshälla stads nämnd
Tel. 070-167 26 08

Dan Bauman
chef Gatu-, park- och fritidsenheten
tel. 070-581 67 15

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media