Pressinbjudan: Barnvagnsrally på familjecentralernas dag

Måndagen den 1 juni är Familjecentralernas dag. I Eskilstuna kommun firas det med olika aktiviteter på Familjecentralen i Torshälla.

Datum: måndagen den 1 juni

Tid: start kl 10.00

Plats: Familjecentralen (Torshälla vårdcentral), Torshälla

Familjecentralens dag äger rum den 1 juni och firas i år i Torshälla. Syftet med dagen är att visa upp verksamheterna samt ge möjlighet för barnfamiljer att delta i olika aktiviteter, bland annat barnvagnsrally och tipspromenad.

Familjecentralen är en plats där blivande föräldrar och småbarnsföräldrar kan träffa varandra. Här kan man leka tillsammans, träffa andra familjer, få stöd och delta i gruppaktiviteter.

Familjecentralerna är ett samarbete mellan landstinget Sörmland och Eskilstuna kommun. På familjecentralen finns bland annat öppna förskolan, barnavårdscentral, barnmorskor och från socialtjänsten familjevägledare/familjebehandlare med inriktning det förebyggande arbetet.

Verksamheten bygger på vardagligt samarbete med en hälsofrämjande och förebyggande inriktning och samtliga yrkesgrupper arbetar med föräldrastöd i olika former.

Verksamheterna har ett helhetsperspektiv på familjen med barnens livssituation i fokus. I Eskilstuna finns fyra familjecentraler; Torshälla, City, Skiftinge och Tomaskyrkan.

Firandet inleds vid Familjecentralen (Torshälla vårdcentral) klockan 10.00 och avslutas med egen medtagen picknic i Krusgårdsparken 13.00.

Hjärtligt välkommen!

För mer information kontakta:

Karolina Gilljam
Samordnare/Familjevägledare Förebyggande arbete
Familjecentralen Torshälla
016-710 73 39, 070-089 36 01
karolina.gilljam@eskilstuna.se

http://www.eskilstuna.se/sv/Uppleva-och-gora/Trevliga-Torshalla-stad/Familjecentralernas-dag-1-juni/

Familjecentralerna är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Torshälla stads förvaltning och landstinget Sörmland. 


Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media