Pressinbjudan: Frihetshjälten Antonio Maceos gevär återvänder till Kuba

Lördagen den 25 april visas Antonio Maceos gevär på Eskilstuna stadsmuseum för allmänheten och media.

General Antonio Maceo Grajales var en av de ledande i Kubas självständighetskrig mot Spanien under andra halvan av 1800-talet. Han tvingades i exil och vistades bland annat i Costa Rica där han mötte den svenske gruvingenjören Åke Sjögren och fungerade som beväpnad vakt när han skulle transportera det guld som brutits under veckan till banken i den närmast belägna staden, Puntarenas. År 1895, innan Maceo återvände till Kuba, gav han sitt gevär till Åke som ett tecken på deras vänskap.

Strax därefter återvände Åke Sjögren till Sverige. Hans barnbarn Eva ärvde Maceos gevär och deponerade det hos det Vapentekniska museet i Eskilstuna (en del av nuvarande Eskilstuna stadsmuseum).

I maj 2014 kom en förfrågan från Eusebio Leal Spengler, chef för stadsmuseet i Havanna, om att lämna geväret till Kuba. Det officiella överlämnandet av geväret beräknas ske i samband med att kabinettsekreterare Annika Söder besöker Kuba den 8-10 maj.

Men innan dess visas geväret upp på Eskilstuna stadsmuseum. Välkomna!

Tid: lördag 25 april 2015, kl. 14.00-16.00

Plats: Eskilstuna stadsmuseum, föreläsningssalen 1 trappa upp

14.00 Välkomsthälsningar av Mona Kanaan ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Eskilstuna kommun, och Francisco R. Florentino, Kubas ambassadör i Sverige

14.20 Om Maceo och hans betydelse för Sydamerika och i synnerhet för Kuba

14.35 Hur geväret kom till Eskilstuna stadsmuseum, och historien om Åke Sjögren

14.50 Visning av geväret i montern

15.00 Fika och mingel

16.00 Stadsmuseet stänger

Övriga medverkande: Lars-Olof Lundkvist, förste vice ordförande i Kommunfullmäktige, Nils Mossberg, avdelningschef för arkiv och museer, kultur- och fritidsförvaltningen, Eskilstuna kommun, och Susanne Nickel, antikvarie samlingar och arkiv, Eskilstuna stadsmuseum.

Överlämnandet av Maceos gevär till Kuba
I maj 2014 kontaktas Eskilstuna stadsmuseum av Anders Rising, en svensk fotograf boende i Havanna. Han har hört talas om att museet skulle ha ett gevär som en gång hade tillhört Antonio Maceo. Geväret lokaliseras och via Anders kontakter kom en formell förfrågan från Eusebio Leal Spengler, chef för stadsmuseet i Havanna (ordförande i Kubas Kultarvsråd, ledamot i Kubas nationalförsamling med mera) om att lämna över geväret till Kuba.

Eskilstuna stadsmuseum kontaktade då den kubanska ambassaden i Stockholm och den svenska ambassaden i Havanna för att få riktigheten i denna förfrågan bekräftad. Svenska ambassaden bekräftade och tillstyrkte starkt ett överlämnade av geväret som de anser skulle betyda mycket för Sverige i Kuba.

Vid närmare efterforskningar i Stadsmuseets register visar det sig att geväret har lämnats som deposition (ordet ”gåva” överstruket i registret) och då alltså inte ägs av museet som därför inte kan lämna det ifrån sig utan tillstånd från ägaren. Efter en del efterforskningar får Stadsmuseets personal kontakt med Eva Wilson, ägare till geväret, boende på Isle of Man. Eva ger sitt tillstånd eftersom det var hennes fars, Gunnar Sjögrens, önskan att geväret skulle kunna visas upp för det kubanska folket. Under Gunnars livstid var emellertid det politiska läget på Kuba inte sådant att de var intresserade av geväret.

Den 28 november 2014 besökte Kubas ambassadör i Sverige Eskilstuna stadsmuseum och tittade på geväret. Därefter påbörjades ett arbete med att få tillstånd till, och genomföra, en transport av geväret till Kuba.

Det officiella överlämnandet av geväret beräknas ske i samband med att kabinettsekreterare Annika Söder besöker Kuba den 8-10 maj.

Antonio Maceo – kubansk frihetshjälte
General Antonio Maceo Grajales (1848-1896) – ”Titanen av brons” – var en av de ledande i Kubas självständighetskrig mot Spanien under andra halvan av 1800-talet. Tack vare sitt mod blev Maceo befordrad till general under kriget 1868-1878.

Under krigets sista år, när flertalet av de kubanska generalerna börjat misströsta om huruvida Spanien kunde besegras, vägrade Maceo att ge upp. Han krävde att Kuba skulle få självständighet och att slaveriet skulle avskaffas. Hans envishet ledde till att han var tvungen att lämna Kuba. Under exilen vistades han bland annat i Costa Rica där han mötte den svenske ingenjören Åke Sjögren (se nedan).

När kriget med Spanien startade igen återvände Maceo till Kuba. Hans mest kända insats är invasionen av västra Kuba. Den 7 december 1896 fångades och dödades Maceo av den spanske generalen Valeriano Weyler.

Enligt uppgift är Maceo än i dag en av Kubas stora hjältar. Det finns flygplatser, frimärken och inte minst stora monument till hans ära.

Åke Sjögren – svensk gruvingenjör
År 1889 var Åke Sjögren färdig ingenjör vid ”Bergskolan” i Stockholm (nuvarande KTH). För att skaffa sig erfarenhet och lära sig om ny teknik reste Åke till Amerika. Efter ett kort stopp i Michigan hamnade han i Costa Rica för att arbeta på guldgruvan Tres Hermanes åt The Costa Rica Pacific Gold Mine Company. Väl där lärde Åke känna den kubanske flyktingen Antonio Maceo.

Maceo lär då ha fungerat som beväpnad vakt när Åke skulle transportera det guld som brutits under veckan till banken i den närmast belägna staden, Puntarenas. År 1895 innan Maceo återvände till Kuba för att starta revolutionen gav han sitt gevär till Åke som ett tecken på deras vänskap.

Strax därefter återvände Åke till Sverige och gifte sig med Mary Landzert. Paret fick en gemensam son – Gunnar. (De köpte också Mälsåkers slott. Åke var äventyrare reste ständigt, se separat biografi i bilaga). Gunnar dog 1979 och hans dotter Eva ärvde Maceos gevär. Eva var då gift med chefen för British Museum och boende i England. För att undvika komplikationer med att ta geväret till England donerade hon geväret hos det Vapentekniska museet i Eskilstuna.

Geväret
Licenspliktigt repetergevär, Winchester-modell 1873, tillverkat i New Haven, USA, före 1890.

Mer information
Nils Mossberg, avdelningschef, arkiv och museer, kultur- och fritidsförvaltningen, tfn 073-950 61 91
Susanne Nickel, antikvarie samlingar och arkiv, Eskilstuna stadsmuseum,
tfn 016-710 73 08, e-post susanne.nickel@eskilstuna.se

Taggar: