Pressinbjudan: Liberal syn på cannabis bland unga - skol- och fritidspersonal utbildas

En enkätundersökning visar att den liberala synen på cannabis bland ungdomar blivit vanligare. Dessutom finns tendenser att cannabisanvändandet bland unga har ökat. Därför ska skol- och fritidspersonal utbildas inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) med fokus på cannabis.

I april genomfördes en enkätundersökning bland elever i år 9 och på gymnasiet kring cannabis, andra droger och attityder. Resultatet av enkäten kommer att redovisas vid det första utbildningstillfället.

Enkäten genomfördes med anledning av att det fanns indikationer på att den liberala synen bland unga, på framförallt cannabis, har blivit allt vanligare de senaste åren. Även nationellt har man sett tendenser på att cannabisanvändandet bland unga har ökat.

125 personer samlas för att få ökad kunskap om hur man på bästa sätt undervisar i ämnet samt hur man som personal bemöter ungas liberala syn på droger. Huvudföreläsare är Bengt Sundbaum som under många år arbetat på Folkhälsoinstitutet, Skolverket samt som lärare. Bengt är dessutom författare av en hel del material i ämnet.

Trygga Eskilstuna samordnar utbildningsinsatsen då det ligger inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Barn- och utbildningsförvaltningen, Torshälla stads förvaltning, ung fritid, socialtjänst och polismyndigheten stödjer och deltar i utbildningsinsatsen. 

Välkommen! 

Tid: 29 september kl 12.30 
Kort information om syftet med och upplägget av kursen. Resultatet av enkätundersökningen redovisas.
Plats: Elite Stadshotellet i konferenslokalen Viljan

Mer information
Eva Carlsson, utvecklare/samordnare för det brotts- och drogförebyggande arbetet 073-950 67 70


Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar