Pressinbjudan: Preliminärt resultat och betyg för årskurs 9 i Eskilstuna kommun

Årets preliminära betygsresultat för åk 9 i Eskilstuna kommuns skolor visar att behörighet till gymnasiet har ökat och att vårterminens resultat är väsentligt förbättrat än höstterminens resultat. Andelen elever med betyg i 16 ämnen och meritvärdet har dock sjunkit jämfört med förra årets åk 9.

Det preliminära resultatet visar att andelen elever med betyg i 16 ämnen i årkurs 9 är 3,8% lägre och det genomsnittliga meritvärdet har sjunkit med 3,6 poäng, i jämförelse med förra årets resultat. Trots detta har behörigheten till gymnasiet ökat med 0,6% och resultatförbättringen mellan terminsbetyget i december 2012 och slutbetyget i juni 2013 är större än någonsin.

Möjliga orsaker som kan ha bidragit till det försämrade resultatet är att det införts en ny betygsskala och att det utifrån detta råder en viss osäkerhet vid bedömning och betygssättning. En annan bidragande orsak kan vara att elever inte når målet i läroplanen som innebär att alla elever ska kunna simma för att få betyg i ämnet idrott och hälsa. Det finns många olika orsaker till att elever inte lär sig att simma och det får då konsekvensen att flera elever inte får betyg i alla 16 ämnen.

Från och med 1 september 2013 kommer varje skolas resultat, tillsammans med analys, att finnas tillgänglig på respektive skolas hemsida. I november 2013 kommer det slutliga resultatet via Skolverkets officiella betygsstatistik.

Media inbjuds till en information om årets resultat och betyg för Eskilstuna kommuns kommunala skolor:

Datum: Onsdagen den 26 juni kl 15.00

Plats: Barn och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun

Adress: Stora konferensrummet, Alva Myrdalsgata 4, plan 4, Eskilstuna

För mer information kontakta:
Sarita Hotti, ordförande barn- och utbildningsnämnden,
070-086 65 21
Thomas Åkerblom, tf skolchef barn- och utbildningsförvaltningen,
070-086 64 03
Annette Johansson, utvecklingsstrateg Torshälla stads förvaltning,
073-950 62 49

 

Taggar:

Prenumerera