Pressinbjudan: Presskonferens efter nämnd

Vi informerar om besluten vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträdande och om Skolinspektionens granskning av Eskilstunas förskolor och
skolor.

Tid: Torsdag 13 juni klockan 11.45

Plats: Ebelingrummet, Stadshuset.

Medverkande: Barn- och utbildningsnämndens ordförande Sarita
Hotti, förvaltningschef Åsa Lundkvist och biträdande förvaltningschef Bo
Karlsson

-----------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta kommunikationsstrateg
Monica Olsson,

073-950 42 00.

Prenumerera