Pressmeddelande: Klart besked om Skiftingehus ombyggnad

Under ett par år har olika alternativ för ombyggnation av Skiftingehus diskuterats i barn- och utbildningsnämnden.

F-9-skolan Skiftingehus är i behov av en rotrenovering vilket innebär att grundläggande delar såsom tak, ventilation och fastighetens hela kondition behöver ses över.

Tidigare i år tog nämnden beslutet att i framtiden ha kvar högstadiet på Skiftingehus. Nu har nämnden också beslutat på vilket sätt skolan ska byggas om. Den plan som nämnden har fastnat för är en variant av ett förslag som tidigare presenterats. Budgeten är satt till 180 miljoner kronor. Ombyggnationen kommer bland annat att omfatta allmänt underhåll av lokalerna inklusive el och ventilation, men även en förändring av befintliga lokaler för att bättre passa framtidens behov av pedagogiska lokaler med ett koncept som håller över tid. Målet är också att skapa en ändamålsenlig och välkomnande huvudentré.

- Äntligen blir det verkstad av det som vi har planerat och tänkt på i flera år. Personal på skolan känner att de nu konkret får börja arbeta med det alla så länge väntat på. Det är extremt kul, säger Skiftingehus rektor Beatrice Karjel.

Skiftingehus förskola delar lokaler med grundskolan och kommer att beröras av ombyggnationen. Förskolan behöver flytta till nya lokaler medan arbetet pågår, och kan komma tillbaka till nya förskolelokaler därefter.

- Planeringen för att bygga om en så här stor skola på ett så omfattande sätt påbörjas under hösten. Förhoppningsvis kan förskolans ombyggnation påbörjas under senare hälften av 2017. Det är svårt att säga när grundskolan kan börja byggas om, men troligen blir det under 2018, säger fastighetsplanerare Marie Wallin på barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) är nöjd med att nämnden nu bestämt sig.

- Nu startar ombyggnationen av skolan efter ett fantastiskt arbete av alla inblandade parter. Detta är ett mycket viktigt steg i vårt utvecklingsarbete kring skolan och det stadsläkningsprojekt som pågår i Skiftinge.

 

----------------------

Kommunikationsstrateg Maja Geffen, telefon 016-710 23 64

Taggar:

Prenumerera

Citat

Äntligen blir det verkstad av det som vi har planerat och tänkt på i flera år
Beatrice Karjel, rektor Skiftingehus