Pressmeddelande: Kommuner lär av varandra

Onsdagen den 26 oktober från lunch fram till eftermiddagen den 27 oktober träffas representanter för elva kommuner för erfarenhetsutbyte inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor.

- Det är viktigt att vi tar del av varandras erfarenheter och lär av varandra för att utveckla verksamheten på respektive kommuns hemmaplan. Nätverket har funnits i ett antal år och har fokus på den kanske just nu viktigaste utmaningen – det vill säga: kampen mot arbetslösheten, säger Thure Morin, chef för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen på Eskilstuna kommun.

Cirka 30 personer från elva olika kommuner samt representanter från SKL, Sveriges kommuner och landsting kommer att samlas på ReTuna Återbruksgalleria den 26-27 oktober.

Det finns möjlighet för media att få prata med några av de personer som deltar för att få reda på mer om vikten av att samarbeta kommuner emellan och vad det kan ge, torsdagen den 28 oktober mellan klockan 9.30 och 10.30 på ReTuna. Hör av er i sådana fall - eller om ni vill ha kommentarer vid annat tillfälle.

Kontaktpersoner:

Förvaltningschef, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Thure Morin, thure.morin@eskilstuna.se, 073-950 60 78

Kommunikationsstrateg, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Therése Norén, therese.noren@eskilstuna.se, 070-086 24 06

 

Prenumerera

Citat

Det är viktigt att vi tar del av varandras erfarenheter och lär av varandra för att utveckla verksamheten på respektive kommuns hemmaplan.
Thure Morin, förvaltningschef Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen