Pressmeddelande: Panta pulkan i Eskilstunas återbruksprojekt

Panta din gamla pulka och gör miljön en tjänst. Eskilstuna kommun och den lokala plastindustrin inleder nu ett försök med återbruk av plast där ReTuna återbruksgalleria är navet. Försöket ingår som en del av ett projekt som delvis finansieras av Vinnova och som handlar om att på sikt hitta nya affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi.

Eskilstuna är en av landets bästa miljökommuner och driver miljöarbetet längre än de allra flesta städer. Här finns också en stark tradition av tillverkningsindustri. Kommunen har nu beviljats 356 000 kronor i projektstöd från Vinnova för att tillsammans med lokala företag undersöka möjligheter för återbruk av plastprodukter.

- ReTuna Återbruksgalleria är en perfekt bas för att fortsätta att utveckla det arbete vi redan startat kring återbruk och cirkulär ekonomi. Projektet är en del av Affärsplan Eskilstuna. Nu får vi också med oss det lokala näringslivet på den resan och tillsammans befäster vi vår position som en av landets främsta miljöstäder, säger miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath.

Stiga Sports ser möjligheter
Stiga Sports är med och leder projektet. På försök ska nu förbrukade pulkor samlas in för att undersöka möjligheterna till både återbruk och återvinning. Eskilstunabor kan fram till och med den sista april panta sina pulkor i butiken ReBuyke i ReTuna. De pulkor som kan lagas erbjuds till försäljning igen, medan obrukbara pulkor undersöks för att se om de kan gå till återvinning lokalt.

Pulkor är en av flera tänkbara produkter och projektet ska undersöka vilka andra möjliga plastprodukter i Eskilstuna som lämpar sig för återbruk enligt modellen cirkulär ekonomi. En intressant möjlighet är tallrikar som tillverkas av Mälarplast och som används i skolrestauranger. Istället för att plasttallrikarna förbränns skulle de kunna gå tillbaka till Mälarplast genom ett pantsystem. Projektet ska också kartlägga vilka plastavfall som samlas in via återvinningscentralerna och sammanställa kunskap om biobaserad plast.

Fakta - cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi är ett koncept som bygger på delvis nya affärsmodeller hos företag. Det kan även tillämpas på samhället eller en organisation. Cirkulär ekonomi betonar affärsmöjligheter där intäkterna genereras med ett cirkulärt flöde, kretslopp, av material eller produkter istället för försäljning till ”slit och släng”, som hittills är det vanliga. Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp.

Kontakt
Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun, 070-086 60 31

Eva Svensson Myrin, projektledare, Miljö & Avfallsbyrån, 070-760 45 56

 

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media