Representanter från Arbetsmarknadsutredningen besökte Eskilstuna

Report this content

Onsdagen den 18 januari var representanter från Arbetsmarknadsutredningen på besök i Eskilstuna. Syftet var att ta reda på hur Eskilstuna kommun jobbar med vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor för att få input till utredningen som regeringen beslutat om och som Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ansvarar för.

- Anledningen att vi fick ögonen på Eskilstuna var ett pressmeddelande, där vi läste om planerna om ett vägledningscentrum för studie- och yrkesvägledning där flera aktörer skulle samverka, bland annat kommunen och Arbetsförmedlingen, berättar utredningssekreterare Elsa Engström.

I oktober 2017 ska den första delredovisningen presenteras, bland annat ska utredningen se över hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och samspela med annan vägledning.

- Eskilstuna är en av de städer som vi har blivit nyfikna på. Vi är ute och tankar in erfarenhet runt om i Sverige kring olika arbetsmarknadsfrågor och har varit på ett 60-tal besök hittills, säger Louise Gerdemo Holmgren som är kommunikationsstrateg för utredningen.

Utredningssekreterare Carina Cronsioe tillägger:

-  Vi tyckte det var intressant att få reda på mer om hur ni i Eskilstuna har tänkt och gått till väga och vad ni har tagit ställning till.

Eskilstuna kommuns arbete med ett vägledningscentrum har varit en lång process och är ännu inte helt i hamn.

-  Det togs ett politiskt initiativ kring detta och 2013 var arbetsmarknads-  och näringslivspolitiska  beredningens rapport klar. Den belyste just vikten av ökad samverkan mellan olika aktörer och rapporten kom också med en del skarpa förslag. Att skapa ett vägledningscentrum är lika aktuellt idag som då, förklarar Marie Svensson (S), ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Projektet tog fart ett par år senare och nu under senhösten togs beslut i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden om att verksamheten ska byggas upp och formas.

-  Vi har haft ett brett anslag och låtit det få ta tid. Från projektets start och fram till beslut har vi involverat många aktörer bland annat via workshops för att få fram det förslag som vi har nu. En nyckel i det arbetet har bland annat varit vårt redan goda upparbetade samarbete med Arbetsförmedlingen, förklarar Mattias Öberg som är områdeschef för Vuxenutbildningen i Eskilstuna.

Mötet med representanter från Arbetsmarknadsutredningen ledde till ännu mer erfarenhetsutbyte inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet eftersom uppdraget inom utredningen är att se många olika arbetsmarknadsfrågor och få ett helhetsperspektiv. Bland annat står det i uppdraget för utredningen att ”Utvecklingen på arbetsmarknaden ställer ökade krav på insatser som förbättrar matchningen mellan arbetssökande och de tillgängliga jobben, i synnerhet olika former av utbildning”.

- Just matchningsproblematiken är det som vi inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen fokuserar extra mycket på just nu för att hitta olika lösningar - allt ifrån att det ska finnas yrkesutbildningar på gymnasial nivå samt att få fler yrkeshögskoleutbildningar, till att våra utbildningsmäklare också scannar av och identifierar det verkliga kompetensbehovet som väntar runt hörnet hos arbetsgivare för att kunna matcha med utbildningar, säger Mattias Öberg.

Kontaktperson: Mattias Öberg, 070-086 20 11, mattias.oberg@eskilstuna.se

Therése Norén, Kommunikationsstrateg, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

070-086 24 06, therese.noren@eskilstuna.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Anledningen att vi fick ögonen på Eskilstuna var ett pressmeddelande, där vi läste om planerna om ett vägledningscentrum för studie- och yrkesvägledning där flera aktörer skulle samverka
Elsa Engström, utredningssekreterare, Arbetsmarknadsutredningen