ROCKWOOL, det ledande företaget inom stenullsisolering etablerar sig i Eskilstuna Logistikpark

PRESSMEDDELANDE

Den danska industrikoncernen ROCKWOOL köper 180 000 kvadratmeter mark i Eskilstuna Logistikpark. Investeringen möjliggör företagets framtida expansion till den svenska byggmarknaden. Den framtida verksamheten har en potential att skapa cirka 150 nya jobb i Eskilstuna.

Eskilstuna fortsätter att leverera som stark etableringsort och vi ser ett stort intresse både nationellt och internationellt. ROCKWOOL blir den andra stora internationella etableringen i logistikparken i år. Det visar att vårt hårda arbete lönar sig, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande. 

ROCKWOOL utvärderar just nu den framtida investeringen för platsen och för att så snabbt som möjligt kunna agera när det slutgiltiga investeringsbeslutet fattas har bolaget redan påbörjat en tillståndsprocess. Eftersom typ av anläggning fortfarande är oklart är det svårt att säga exakt vilken typ av arbetskraft som bolaget kommer ha behov av. På liknande platser där ROCKWOOL har verksamhet är behovet av arbetskraft typiskt för industrier, med en blandning av hög, mellan och lägre kompetens.

– Att ROCKWOOL nu etablerar sig i Eskilstuna och Mälardalen är mycket positivt för hela regionen. Det kommer att bidra till nya arbetstillfällen inom ett område där vi vet att det finns god kompetens i staden. Det här stärker stadens och regionens position som en bra plats för att klara en effektiv varuförsörjning, säger David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Etableringen är den sjätte i raden av stora etableringar i och runt Eskilstuna Logistikpark. Senast var det internationella molntjänstföretaget Amazon Web Service. Andra företag som just nu bygger upp sin verksamhet är Teknikmagasinet, Arken Zoo, e-handelsföretagen Sportamore och KitchenTime samt logistikföretaget Frode Laursen.

– Eskilstuna är en attraktiv etableringsort inom många områden, vilket vi tydligt kan se på de senaste etableringarna. Jag är glad och stolt över att vi nu kan hälsa ROCKWOOL och därmed möjligheten till ett stort antal jobb välkomna till Eskilstuna, avslutar Jimmy Jansson. 

Avtal om markförvärv är uppe för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober. Avtal skrivs mellan parterna den 11 oktober i Eskilstuna.


Om företaget
ROCKWOOL Group är ett globalt företag med danska rötter som producerar hållbara stenulllösningar. Med cirka 10 500 anställda i 38 länder är vi världens ledande leverantör av stenullslösningar, inklusive byggisolering, akustiska tak, ytterbeklädnadssystem, växtskyddslösningar, tekniska fibrer för industriellt bruk och isolering för processindustrin, marina och offshore.


För mer information, kontakta:
David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB,
073-851 13 01, david.hofmann@eskilstunalogistik.se
Nilüfer Sahin, Nordic Communications Manager, ROCKWOOL Nordics,
(+45) 26 82 22 97, nilufer.sahin@rockwool.com

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera