Så utvecklas Eskilstunas centrala gågata

PRESSMEDDELANDE

Den 5 februari fortsätter ombyggnaden av den centrala gågatan Kungsgatan i Eskilstuna, från Fristadstorget till Drottninggatan. Upprustningen sker i samverkan mellan Eskilstuna kommun och fastighetsägarna längs gatan. Den nya Kungsgatan knyter an till Fristadstorget och binder ihop centrum till en helhet. Gatan får ett mer öppet och inbjudande huvudstråk i mitten.

Ombyggnadens innebär bland annat följande åtgärder:

  • Platsen i korsningen med Kriebsensgatan utformas som ett mindre torg.
  • Möblering och flyttbara träd och blommor.
  • Utrymme för uteserveringar, både längs gatans fasader och kring torgbildningar.
  • Nya cykelställ på Kriebsensgatan vid McDonalds och upp mot Nygatan.
  • Utsmyckning i form av bronsplattor med tryck av barns teckningar och ett nytt konstverk. 
  • VA-arbeten och stambyte på Kriebsensgatan kommer att innebära djupa schakter. Arbetsytor kommer att vara inhägnade med byggstängsel. Entréer ska vara tillgängliga under hela byggtiden. Cykelparkeringar tas bort under arbetet med hänvisning till parkeringar i anslutning till Fristadstorget.

Ombyggnaden av Kungsgatan etapp 2 beräknas kosta 38 miljoner kronor. Av denna kostnad går fem miljoner kronor till att byta ut gamla ledningar för vatten och avlopp. Fastighetsägare längs gatan bidrar med 5,8 miljoner av den totala kostnaden. Arbetet med Kungsgatans andra etapp beräknas vara klart november 2019.

Bakgrund:
Ombygganden av Kungsgatan påbörjades våren 2016. Sträckan mot Kyrkogatan blev klar sommaren 2017. Läs mer på eskilstuna.se/kungsgatan

För mer information kontakta:
Jan Heldring, byggledare, stadsbyggnadsförvaltningen, 076-496 21 33, jan.heldring@eskilstuna.se
Anders Enesved, avdelningschef, Projekt- och GIS-avdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen, 016-710 14 71 anders.enesved@eskilstuna.se.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media