Skolan anpassar verksamheterna efter årets budget

PRESSMEDDELANDE

Barn- och utbildningsförvaltningen anpassar sina verksamheter inom alla skolformer till 2018 års budget. I ett första steg berörs verksamheterna inom grundskolan och gymnasieskolan. 

Omställningsarbetet kommer att ske under vår- och höstterminerna 2018. En kartläggning av de rekryterings- och omställningsbehov som finns har gjorts. Det går i dagsläget inte att säga hur många och vilka medarbetare som kommer att beröras. Ambitionen är att kunna erbjuda andra uppdrag inom förvaltningen för de tillsvidareanställda som blir berörda.

– Vi inleder nu diskussionerna med de fackliga organisationerna och det är först när det är klart som vi kan gå vidare med vilka som omfattas av ett omställningsarbete. Troligt är att en del visstidsanställningar inte kommer att förlängas samt att några kommer att avslutas i förtid, säger Lena Karlsson, HR-chef.

Arbetsgivaren träffar fackförbunden för information och dialog samt beslut enligt Eskilstuna kommuns samverkansavtal kommande tre fredagar, den 2, 9 och 16 februari. Vid dessa tillfällen får rektorerna beskriva de nya förutsättningarna och förklara hur de ser att deras respektive verksamheter ska fungera framöver. De fackliga organisationerna har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. För mer information, kontakta: 
Lena Karlsson, HR-chef, barn- och utbildningsförvaltningen
016-710 97 45, 072-977 72 21
lena.karlsson18@eskilstuna.se


Bakgrund:
Flera verksamheter har gått med underskott under 2016 och 2017. Nu behöver de anpassas till budgetförutsättningarna för 2018. Orsakerna till underskottet är främst att de nyanlända eleverna blivit färre och att behovet av lärare på introduktionsprogrammen minskat samt att de riktade statsbidragen blivit färre. Dessutom påverkar de nya riktlinjerna för tilläggsbelopp de ekonomiska förutsättningarna. 

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera