Socialförvaltningens chef besöker Härbärget tillsammans med nämndorförande

På torsdag 9 juli besöker chefen för den nya socialförvaltningen, Mehmed Hasanbegovic det sommaröppna Härbärget i Eskilstuna. Besöket görs tillsammans med socialnämndens ordförande Göran Gredfors.

Eskilstuna församling, Svenska kyrkan, har haft Härbärget stängt under somrarna sedan år 1999. Den 12 juni i år stängdes Härbärget även i år, men öppnade igen på midsommarafton genom en överenskommelse mellan Eskilstuna kommun och Svenska kyrkan.
Besöket görs för att följa upp överenskommelsen och träffa boende och personal på Härbärget

Behovet av en akut sängplats för natten har ökat markant i år. Under 2014 hade Härbärget totalt 1650 övernattningar. Under 2015 har det redan varit 1227 övernattningar på Härbärget. 89 personer som bett om att få en sängplats har nekats på grund av platsbrist.

Tid: Torsdag 9 juli klockan 19.00

Plats Härbärget, Smörtorget

För mer information, kontakta:

  • Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef socialförvaltningen, 072-145 34 17,
  • Göran Gredfors, ordförande socialnämnden, 070-086 65 27

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera