Stadsbyggnadsnämnden: Gredbyvägen öppnas för trafik och sjukhuset får byggas ut

PRESSMEDDELANDE

Vid stadsbyggnadsnämndens möte onsdagen 22 augusti behandlades ett antal detaljplaner och bygglov som bidrar till Eskilstunas utveckling. Bland annat gavs klartecken till Mälarsjukhusets expansion och öppnande av Gredbyvägen.


Illustration gestaltning sjukhuset, Carlstedt Ark.

Bygglov för tillbyggnad av sjukhuset - Samariten 8

Bygglov för tillbyggnad av Mälarsjukhuset medges enligt stadsbyggnadsnämndens sammanträde 22 augusti. Tillbyggnaden omfattar cirka 40 000 m2 BTA* som ersätter befintlig byggnad på cirka 20 000 m2 BTA.

De äldsta omoderna delarna av sjukhuset i den nordvästra delen ska rivas och ersättas av en mer ändamålsenlig byggnad som ansluts till befintliga byggnader. Byggnaden ska bland annat innehålla en helt ny huvudentré, en ny akutmottagning, en ny ambulanshall och en ny förlossningsavdelning. I samband med tillbyggnaden utvecklas utemiljön med helt nya gång- och trafikstråk samt förbättrad tillgänglighet. Det kan komma att bli aktuellt med en helikopterplatta på ett av sjukhusets tak om tillstånd för detta ges av bland andra Luftfartsverket.

– Det här är en enorm investering som landstinget gör och byggnationen kommer att pågå under många år. Vi får dock vara beredda på att det kommer att ställa stora krav under genomförandet. För Eskilstunabornas del så är det viktigt att vi får ett sjukhus som håller hög kvalitet och funktion, säger Sarita Hotti ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun.

*BTA - Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida (Wikipedia).

Fakta:

  • Mälarsjukhuset är länssjukhus i Sörmland
  • Antal anställda: cirka 3 000 personer
  • 100 000 läkarbesök genomförs årligen
  • Volym tillbyggnad: 40 000 kvadratmeter
  • Planerad byggstart 2019


Öppnande av Gredbyvägen - Detaljplan för Fristaden 1:6

Detaljplanen som möjliggör öppnande av Gredbyvägen är nu antagen. Syftet med öppnandet av Gredbyvägen är att skapa bättre möjligheter för stadsutveckling i stadsdelen Väster. Genom att trafik som bara ska passera centrum får en möjlighet att åka via Gredbyvägen blir det möjligt att omvandla Kungsgatan och andra gator i Väster så att deras barriäreffekter minskar. Det ger bättre förutsättningar för nyetablering för verksamheter och omvandling i stadsdelens fastigheter. Genom att skapa en rakare koppling mot resecentrum, framförallt för gångare och cyklister, kommer både resecentrum och Eskilstuna centrum närmare Väster vilket gör stadsdelen mer attraktiv framöver.

– Eskilstuna växer och vi behöver anpassa trafiksituationen efter ökade trafikflöden. Vi har tidigare öppnat upp Björksgatan för sipprande trafik och nu ändrar vi detaljplanen för Gredbyvägen för att även här kunna underlätta för trafiken kring Tullgatan-Kungsgatan för både bil och cykel, säger Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Gredbyvägen kommer inte att vara en stor trafikled i centrum utan kommer att erbjuda ett alternativ till de vägar som finns idag – allt för att göra resor i Eskilstuna så smidiga och enkla som möjligt. Gatan kommer att ta särskild hänsyn till oskyddade trafikanter när den byggs om.


För mer information, kontakta:
Sarita Hotti, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden Eskilstuna kommun,
070-086 65 03, sarita.hotti@eskilstuna.se
Marianne Hagman, förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen,
016-710 77 03

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media