Starkt resultat i medarbetarundersökningen

Bra stämning och god sammanhållning på jobbet, men fler upplever att de är trötta efter en arbetsdag. Det visar Eskilstuna kommuns medarbetarundersökning. Jämfört med förra undersökningen för två år sedan behåller kommunen ett högt sammanvägt resultat.

Idag presenteras det kommunövergripande resultatet av medarbetarundersökningen. Totalt har 6 380 medarbetare svarat på enkäten vilket motsvarar 78 procent av kommunens alla medarbetare. Det sammanvägda resultatet, den så kallade prestationsnivån, hamnar på 71,2 vilket är lika med år 2014 då undersökningen senast gjordes. Ett resultat över 70 räknas som mycket bra.

- Det är verkligen ett bra resultat. Jag hade knappt vågat hoppas på det med tanke på att vi det senaste året haft stora utmaningar. Det handlar till exempel om krav på effektiviseringar och om svårigheter att rekrytera personal inom vård, omsorg och skola. Vi har också tagit emot många ensamkommande flyktingbarn vilket satt stora delar av organisationen på prov, säger Annika Tjernström, HR-direktör.

Vissa delar av undersökningen visar på mycket bra resultat, medan det finns tydliga förbättringar att göra inom andra områden. Ett förbättringsområde är arbetsrelaterad utmattning där resultatet försämrats sedan förra gången.

- Det är allvarligt men vi är medvetna om det. Här ska varje förvaltning, område och enhet titta på sina resultat och analysera vad det beror på. Det finns ett åtagande att ta fram handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron, säger Annika Tjernström.

Bland styrkorna kan nämnas förbättrade resultat från redan höga nivåer inom områdena lärande i arbetet och socialt klimat. Området ledarskap ligger kvar på en hög nivå. Socialt klimat handlar bland annat om hur medarbetare ställer upp för varandra och hur sammanhållningen är på arbetsplatsen.

- Jag tycker att resultatet visar att vi är en stark organisation och att vi förmått arbeta än mer tillsammans när det behövts som mest. Vi har ett medarbetarskap och ledarskap som klarat att lösa de utmaningar vi ställts inför. Samtidigt får vi inte blunda för signalerna att många känner sig trötta. Det är en turbulent värld och ett tuffare samhällsklimat som vi verkar i just nu, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

Enheter får pris

För att uppmärksamma det goda ledar- och medarbetarskapet i Eskilstuna kommun prisas två enheter för sina fina resultat i medarbetarundersökningen. Prissummorna ska användas för att utveckla enheten och dess medarbetare. Året pristagare:

  • Boendestöd 2, enhet 5, socialpsykiatri inom vård- och omsorgsförvaltningen får pris för högsta prestationsnivå, 10 000 kronor och diplom.
  • Ekonomiprogrammet, inriktning Företagargymnasiet, Rekarnegymnasiet, barn- och utbildningsförvaltningen, får pris för hållbart medarbetarengagemang, 10 000 kronor och diplom.

Om undersökningen

Medarbetarundersökningen har genomförts årligen sedan 2011 med undantag för 2015. Undersökningen är baserad på många års forskning och görs av företaget Springlife. I år genomfördes den mellan vecka 38 och 40. Medarbetare har svarat på frågor inom totalt elva områden: arbetsrelaterad utmattning, arbetstakt, medarbetarkraft, effektivitet, delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet, återkoppling, ledarskap, medarbetarskap och målkvalitet. Resultatet visar organisationens styrkor och svagheter utifrån tre nivåer: kritisk zon, komfortzon och förändringskraft.

Mer information

Annika Tjernström, HR-direktör
073-917 77 00
annika.tjernstrom@eskilstuna.se

Pär Eriksson, kommundirektör
070-167 21 45
par.eriksson@eskilstuna.se

 

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag tycker att resultatet visar att vi är en stark organisation och att vi förmått arbeta än mer tillsammans när det behövts som mest.
Pär Eriksson, kommundirektör