Studie- och yrkesvägledning för vuxna under ett tak

Report this content

På Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 14 december togs beslut om att skapa ett sammanhållet vägledningscentrum. Allt för att underlätta för de unga vuxna och vuxna som behöver studie- och yrkesvägledning.

Idag finns studie och yrkesvägledning hos flera olika samhällsaktörer i Eskilstuna: grund- och gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen, folkhögskolan och högskolan.

- I den arbetsmarknadspolitiska beredningens rapport från 2013 framkom behovet av en större samordning mellan de olika aktörerna, allt för den enskilde individens bästa. Istället för att kanske slussas runt mellan olika ställen kan personerna få kontakt med flera aktörer på ett och samma ställe, förklarar Thure Morin, chef för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Med det här som grund togs detta in i kommunens årsplan för 2015 och på hösten det året gav Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden uppdraget till vuxenutbildningen att utreda förutsättningarna.

- Eftersom syftet var att skapa något bra tillsammans så tyckte vi att det var viktigt att samla alla aktörer för att tillsammans komma fram till en passande lösning. Bland annat har en oberoende konsult hållit i olika workshops och utifrån det som framkommit under den processen har nu ett förslag tagits fram, säger vuxenutbildningens områdeschef, Mattias Öberg.

Förslaget innebär att ett vägledningscentrum ska starta i en lokal i centrala Eskilstuna, dit målgruppen unga vuxna och vuxna ska kunna vända sig till för vägledning kring studier och arbete. Initialt kommer det att finnas daglig bemanning av studie- och yrkesvägledare från den kommunala vuxenutbildningen, samt ett par dagar i veckan kommer handläggare från Arbetsförmedlingen att finnas på plats. Folkhögskolan kommer att medverka veckovis samt att högskolan planerar att medverka i de olika näringslivsinriktade aktiviteter som kan bli möjliga. Samtlig personal behåller sin anställning i ordinarie organisationer.

Vid Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 14 december tog en enig nämnd beslut om att vuxenutbildningen kan gå vidare i processen, för att presentera ett ännu mer konkret förslag till nämnden i februari 2017.

- Det här beslutet är ett av flera viktiga steg som tas för att öppna människors möjligheter att gå vidare till studier. Vi har svårt att hitta rätt kompetens till  de lediga jobb som finns och därför kan en samordnad vägledning med olika aktörer göra stor skillnad, säger Marie Svensson (S), ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

För mer information kontakta:

Thure Morin, chef Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, 073-950 60 78
Thure.Morin@eskilstuna.se

Marie Svensson (S), ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 070-086 65 20, marie.svensson@eskilstuna.se

Mattias Öberg, områdeschef vuxenutbildningen Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, 070-086 20 11, mattias.oberg@eskilstuna.se

 

Therése Norén, Kommunikationsstrateg, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

070-086 24 06, therese.noren@eskilstuna.se

Citat

Det här beslutet är ett av flera viktiga steg som tas för att öppna människors möjligheter att gå vidare till studier. Vi har svårt att hitta rätt kompetens till de lediga jobb som finns och därför kan en samordnad vägledning med olika aktörer göra stor skillnad
Marie Svensson, ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden