Ta ett skogsbad i Kronskogen under naturreservatets dag

PRESSMEDDELANDE

Naturreservatets dag anordnas den 17 juni i Kronskogens naturreservat. Under dagen finns möjlighet att testa den nya trenden ”skogsbad” med sitt ursprung från Japan. Skogsbad är ett sätt att minska stress och få ny energi. Endast fem minuter i skogen räcker för att sänka puls och blodtryck.

Med naturreservatets dag vill vi visa kommunens naturvårdsarbete och värdet av naturmiljöer. Närhet till naturmiljö i bostadsområden och staden har en positiv påverkan på folkhälsan. Forskning visar att närhet till natur utjämnar negativa effekter av socioekonomisk status. Barn som vistas i naturen utvecklar sin motorik och förbättrar sin inlärning. Vistelse i natur reducerar stress och är gynnsamt för återhämtning. Människor mår helt enkelt bra när de vistas i naturen. En viktig del av vårt arbete är att fler ska upptäcka naturen och känna sig trygga där. Eskilstuna kommun arbetar aktivt med naturvägledning.

– Jättespännande med skogsbad, jag tror vi är den första kommunen i Sverige som erbjuder det, säger Oskar Forsum, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Under naturreservatets dag den 17 juni finns möjlighet att testa på qigong, skogsbad, åktur med häst och vagn, bushcraft med mera. Dessutom erbjuder också flera föreningar olika aktiviteter under dagen.

Program
10.00: Blomstervandring
10.00: Kronskogsqigong
12.00: Guidad vandring bland fornlämningar och gravarar från järnåldern och vikingatiden
13.00: Skogsbad
10.00 – 14.00: Bushcraft – lär dig göra upp eld på stenåldersvis

Häst och vagn kör kontinuerligt under dagen mellan fornborgen vid reservatets entré i nordväst, vid Tuna park, till Stenby gård.

Vi kommer att hålla till i anslutning till Stenby äng i Kronskogen.

Alla aktiviteter är avgiftsfria. Karta bifogas det här pressmeddelandet.


För mer information, kontakta:
Oskar Forsum, projektledare, Eskilstuna kommun
016-710 38 96, oskar forsum@eskilstuna.se
Gunilla Frenne, kommunbiolog, Eskilstuna kommun
016-710 51 89, gunilla.frenne@eskilstuna.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media