Tätare samverkan för morgondagens äldreomsorg i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna kommuns och Landstinget Sörmlands arbete kring trygg och effektiv utskrivning från sluten vård har varit mycket framgångsrik. Nu tar vi nästa steg. Den 7 juni genomför vi en workshop med fokus på morgondagens äldreomsorg.

Antalet äldre personer i Sverige förväntas öka betydligt. År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. De framtida utmaningarna för samhällets vård och omsorg om de äldre, som följer av den förväntade befolkningstillväxten, är välbekanta. Trots en positiv hälsoutveckling bland de äldre måste vi räkna med ett starkt växande behov av vård och omsorg de närmaste decennierna.

– Vi har redan idag god samverkan med Landstinget. Vårt gemensamma arbete kring trygg och effektiv utskrivning från slutenvård har inte bara stärkt självständigheten hos våra brukare. Det har även flyttat ungefär 500 slutenvårdsdygn till hemmet. Det är mycket bra. Nu ser vi fram emot att ta nästa steg i samverkan med landstinget, säger Mikael Edlund (S), ordförande Vård- och omsorgsnämnden.

En stor utmaning är hur hälso- och sjukvård och socialtjänst ska samverka och samordna insatserna kring den enskilde äldre. För att klara morgondagens äldreomsorg krävs en utökad samverkan mellan kommun och landsting.

– För mig är det av stor vikt att varje Eskilstunabo får uppleva en trygg ålderdom. För att få till det är det viktigt att Landstinget Sörmland fortsätter ha en god samverkan med Eskilstunas kommun. Det goda samarbetet har burit frukt för Eskilstunas äldre och min förhoppning är att vi fortsätter på den inslagna vägen, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande.
 

För mer information, kontakta:
Cecilia Palm Siösteen, utredare vård- och omsorgsförvaltningen,
072-145 78 48, cecilia.siosteen2@eskilstuna.se
Inger Eklind närvårdkoordinator Landstinget Sörmland,
070-550 06 9, inger.eklind@dll.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera