Teknikprogrammets fjärde år (T4) startar inte hösten 2018

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Intresset för teknikprogrammets fjärde år (T4) på Rinmangymnasiet minskar. Därför har barn- och utbildningsnämnden idag beslutat att programmet inte startar hösten 2018.

Sedan några år har Rinmangymnasiet erbjudit ett fjärde år på teknikprogrammet, vilket möjliggjort för eleverna att utbilda sig till gymnasieingenjör.

Antalet elever har varierat men trenden är tydlig – 2013 avslutade 18 elever det fjärde året. Det senaste läsåret har bara profilen Informationsteknik startats eftersom så få elever söker sig till den andra profilen. Innevarande läsår finns fyra elever på utbildningen, inklusive elever från externa kommuner.

En av de viktigaste orsakerna till det minskade intresset för programmet tros vara att elever som tar examen på Teknikprogrammet i årskurs 3 sedan söker sig direkt till de högre utbildningarna inom teknikområdet på högskola och universitet.

– Glädjande nog ser vi ett ökat intresse för teknikprogrammet som helhet. Därför väljer vi att inte lägga ner T4 utan att lägga det på is, för att se om vi kan starta det igen om några år, säger Karin Holmberg Lundin, skolchef för gymnasieskolan.

En enig barn- och utbildningsnämnd ställde sig bakom beslutet.


För mer information, kontakta:
Karin Holmberg Lundin, skolchef för gymnasieskolan,
070-086 64 83, karin.lundin7@eskilstuna.se
 

Bakgrund:
Rinmangymnasiet är en av 20 gymnasieskolor i landet som fått godkännande av Skolverket att erbjuda utbildningen T4. Det minskade intresset för utbildningen syns i hela landet. På många orter startas inte utbildningen längre, till exempel har utbildningen lagts ner i Örebro och Köping.

Taggar: