Temadiskussioner om Eskilstunas översiktsplan 2030

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Mellan den 9 och 19 september pågår rundabordssamtal på Fristadstorgets scen om kommunens översiktsplan 2030. Det kommer bli flera olika temadiskussioner med bland annat politiker, tjänstepersoner och näringsidkare.

Utgångspunkten är översiktsplanen för Eskilstuna kommun som är ute på samråd till och med 30 september. Översiktsplanen är visionen om hur kommunens mark och vatten ska användas på lång sikt. Den spänner över många områden och tar upp ämnen som förskola, skola, äldreomsorg, stads- och landsbygdsutveckling, parker, grönområden, grönstruktur, vatten, översvämning, vindkraft, arkitektur, gestaltning, trafik, bostäder och näringslivsfrågor. 

Program för temadiskussionerna
Eskilstuna växer. Fler bosätter sig här och vi behöver bygga både bostäder och lokaler för att möta en växande befolkning. Hur skapas en attraktiv stad och landsbygd som arena för nya jobb?

 • Måndag 9 september, kl. 12.00-13.00
  Tema: 15 000 nya bostäder
   
 • Tisdag 10 september, kl. 12.00-13.00
  Tema: Attraktiv stad och landsbygd som arena för nya jobb
   
 • Onsdag 11 september, kl. 12.00-13.00
  Tema: Tät, grön stad
 • Måndag 16 september, kl. 12.00-13.00
  Tema: Vi behöver bygga för fler barn och äldre
   
 • Tisdag 17 september, kl. 12.00-13.00
  Tema: Social hållbarhet
   
 • Onsdag 18 september, kl. 12.00-13.00
  Tema: Framtidens transport och mobilitet
   
 • Torsdag 19 september, kl. 12.00-13.00
  Tema: Arkitektur, då, nu och framtid


För mer information, kontakta:
Pernilla Lindström, projektledare och fysisk planerare stadsbyggnadsförvaltningen, 
016-710 25 04, pernilla.lindstrom@eskilstuna.se

Taggar:

Media

Media