Två dialoger om kulturen i Sörmland

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Under april hålls två kulturdialoger på Lokomotivet i Eskilstuna. Här ska kulturverksamhet i Sörmland lyftas och diskuteras. Vilka möjligheter till samarbeten och utvecklingsfrågor finns för kulturen i Sörmland?

Det är Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun som bjuder in till kulturdialogerna. De riktar sig till kulturaktörer av olika slag och med olika perspektiv; kommunala och regionala, föreningar och verksamheter, yrkesutövare och ideella. De tankar och idéer som samlas in blir viktiga för utvecklingen av kulturen i Sörmland, där kommunerna arbetar tillsammans med Landstinget Sörmland.

Onsdag 11 april
Om museiverksamhet – arkiv, konst, hemslöjd.
18.00-ca 21.30, Lokomotivet, Verkstadsgatan 8, Eskilstuna

Onsdag 18 april
Om scenkonstverksamhet – teater, dans, musik, film
18.00-ca 21.30, Lokomotivet, Verkstadsgatan 8, Eskilstuna


För mer information, kontakta:
Bosse Lundkvist, kulturutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen,
016-710 32 02, 070-324 64 73, bosse.lundkvist@eskilstuna.se

Taggar: