Ung-häftet är förenligt med kommunallagenUtgivningen och utformningen är förenlig med den kommunala kompetensen i kommunallagen. Detta har kontrollerats med stadsjurist Owe Brännberg både före och efter utgivningen.

Det är företag med ungdomar som målgrupp som har erbjudits att delta. Företagens insats består av att ge ungdomarna ett erbjudande som kan vara till nytta och glädje. Företagen, företrädesvis med centralt läge, har kontaktats via besök, telefon eller e-post. En del har valt att anta erbjudandet och andra har valt att avstå. Ungdomsenheten har varit mån om att vända sig till ett stort antal företag för att därmed uppfylla kravet på likabehandling i kommunallagen.

Syftet med häftet är att informera om kultur- och fritidsverksamheter i kommunen som riktar sig till ungdom och samtidigt ge ungdomar bra erbjudanden och tips om saker som de kan göra på sin fritid och därmed stimulera till en aktiv fritid.

Häftet kommer att utvärderas och synpunkter från både ungdomar och annonsörer samlas in. Därefter beslutas om ett nytt häfte ska göras till hösten.

Torbjörn Neiman Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen

Eddy Fransson Ungdomschef Kultur- och fritidsförvaltningenFör svar på juridiska frågor hänvisas till: Owe Brännberg Telefon: 016-10 10 14

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera