Utvecklingsplan för Torshälla i 3D

PRESSMEDDELANDE

Nu finns ett förslag på en utvecklingsplan för Torshälla 2030. Planen ska vara ett stöd i Torshällas fortsatta utveckling på kort och lång sikt. Under tiden 9-17 augusti finns det möjlighet att se förslaget i en 3D-modell på Torshälla Direkt.

Förslaget bygger på tidigare dialoger med barn, unga, politiker, föreningar och näringsliv. 9-17 augusti finns kommunens representant på plats på Torshälla Direkt mellan kl. 13-16.00.  

– Vi vill veta om planen speglar framtidens Torshälla enligt invånare, verksamma och besökare, säger Rina Oord-Lundh utvecklingsstrateg Torshälla.  

Utvecklingsplanen föreslår tre målbilder för ett levande Torshälla: En levande och aktiv småstad för alla, en attraktiv miljö för vistelse och rekreation och en innovativ plats med fokus på kultur och medskapande. 

Torshälla ska vara en kreativ, nyskapande och välkomnande stad där kulturen får ta mycket plats. Här kombineras historia med framtid.

Det går att läsa mer och tycka till på eskilstuna.se/torshalla

Förslaget finns även utställt i Värjan på Alva Myrdals gata 5 i Eskilstuna. Samrådet pågår till 20 september. 


För mer information, kontakta:
Rina Oord Lundh, utvecklingsstrateg stads- och ortsutveckling Torshälla,
016-710 73 48, 070-089 36 00, rina.oord-lundh@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media