Vård- och omsorgsnämndens åtgärder för ekonomi i balans 2019

PRESSMEDDELANDE

Genom att effektivisera administrationen, öka utvecklingstakten och skynda på en del redan fattade beslut ska vård- och omsorgsnämnden minska sina kostnader med 17 miljoner kronor under 2019.

Till stor del består de föreslagna åtgärderna av att effektivisera administrativa processer. I det ingår att minska kostnaderna  på förvaltningskontoret med tio procent, men också effektiviseringar i stöd och administration i våra verksamheter. 

– 17 miljoner är mycket pengar och det kommer givetvis ha en påverkan på verksamheten. Nämndens inriktning är dock att våra brukare och medarbetare ska beröras så lite som möjligt av de här effektiviseringarna, säger Mikael Edlund, ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar också åt förvaltningen att skynda på redan fattade beslut som exempelvis avvecklingen av äldreboendet Snäckberget. Digitaliseringstakten ska också öka. Digital nattillsyn och medicingivare som hjälper brukaren att ta sina mediciner är två exempel som kommer frigöra tid och resurser för våra verksamheter.

– Vi har sedan en tid tillbaka jobbat med hur vi kan fortsätta att leverera vård och omsorg med hög kvalitet trots minskade resurser. Jag känner mig därför trygg med att vi kommer att klara det här på ett bra sätt, säger Johan Lindström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.


För mer information, kontakta:
Mikael Edlund, ordförande vård- och omsorgsnämnden, 070-086 65 26

Johan Lindström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, 070-340 24 81

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera