Varslet för deltidsbrandmän verkställt

Brandmännens Riksförbund tackade nej till medlarnas slutbud, medan Sveriges Kommuner och Landsting tackade ja. Konfliktvarslet för landets alla deltidsbrandmän är därmed verkställt från och med måndagen den 15 juni klockan 06.00.

Heltidsanställda brandmän omfattas inte av konflikten. Räddningstjänsten i Eskilstuna kommun bedömer att konflikten inte kommer att drabba allmänheten. Deltidsbrandmännen kommer fortfarande ha beredskap och fullgöra räddningsinsatser.

- Allmänheten behöver inte vara orolig, vi kommer att ge lika snabb hjälp som vanligt säger Tobias Erdsjö, tillförordnad räddningschef. Alla akuta räddnings-tjänst¬uppdrag och sjukvårdsuppdrag kommer att fungera på precis samma sätt som normalt. Däremot kommer det att ställa större krav på oss att organisera och planera vår verksamhet, men det är ett internt arbete som inte påverkar allmänheten.

- Icke akuta uppdrag kan dock ta något längre tid, exempelvis assistans till andra myndigheter. Då får de utföra uppdraget själva, men vi kommer precis som vanligt anstränga oss för att verkligen hjälpa till om det behövs och i 99,9 procent av fallen kommer vi att klara det.

Brandstationerna i Torshälla och Västermo bemannas av totalt 43 deltidsbrandmän. Brandstationen i centrala Eskilstuna bemannas av heltidsbrandmän.

Konfliktens omfattning för deltidsbrandmän:

Blockad av all form av tjänstgöring utanför ordinarie beredskapsschema.

Blockad av övningar på tid utanför ordinarie beredskapsschema.

Blockad av materielvård. Undantag för materielvård av brandmännens personliga säkerhetsutrustning och materielvård som innan varslet är schemalagt under beredskapstid.

Blockad mot återtagande av slang som använts vid räddningstjänstuppdrag. Bilarna skall dock alltid återställas till utryckningsklart skick.

Blockad mot allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag samt livräddande sjukvårdsuppdrag.

För mer information:
Tobias Erdsjö, tf räddningschef 070-167 20 45
Ulrika Jonsson, förhandlingschef 070-086 65 26

SKLs hemsida

Taggar:

Prenumerera