Vi fortsätter anpassa hastigheterna i Eskilstuna

Hastigheter påverkar trafiksäkerhet. De mätningar vi genomfört sedan vi började anpassa hastigheterna visar på goda resultat. De nya hastigheterna minskar bullret och skapar förutsättningar för en säkrare, tryggare och trivsammare stad. Därför fortsätter vi arbetet med att anpassa hastigheterna i Eskilstuna kommun. Från 1 oktober gäller 40 km/tim som ny hastighet på Orkestervägen, Trumpetvägen och Flöjtvägen i Ärna. Åsbyvägen ändras till 40 km/tim och 60 km/tim. På del av Flugmötesvägen och del av Falkvägen i Västra Borsökna ändras hastigheten till 40 km/tim. Under nästa år kommer vi att genomföra eftermätningar på sträckor med anpassad hastighet. Resultatet går att ta del av i Trafiken i Eskilstuna, en rapport som årligen tas fram av trafikavdelningen.

Eskilstuna är en stad i förändring och det kommer under de kommande åren visa sig även i fysiska förändringar i stadsmiljön. Anpassade hastigheter är en del av ett långsiktigt strategiskt arbete som syftar till att successivt anpassa hastigheten på ett flertal gator i Eskilstuna och Torshälla. För att skapa goda förutsättningar för en säker trafikmiljö för samtliga trafikanter krävs att stadens gator delas in i olika hastighetsbegränsningar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För ytterligare upplysningar kontakta: Petter Skarin trafikplanerare på trafikavdelningen, Eskilstuna kommun, telefon 016-710 76 93, 070- 651 91 23 eller trafikingenjör Kent Andersson, 016-710 72 92.


Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media