Ytan utanför nya högskolan i Eskilstuna byggs om till mötesplats

PRESSMEDDELANDE

Under hösten 2019 planerar vi att starta ombyggnationen av ytan utanför nya Mälardalens högskola (MDH). Den nya platsen ska vara en mötesplats för studenter, invånare och besökare. Platsen ska också tydliggöra MDH:s entréer och bidra till att koppla ihop Eskilstuna centrum med Munktellstaden.

Den nya högskolebyggnaden står snart klar och därmed skapas nya behov och möjligheter att utveckla även de allmänna ytorna runt omkring. Ytan utanför nya MDH ska kunna hantera ett ökat flöde av människor till området, upplevas trygg, erbjuda rekreation, stärka kopplingen till ån samt innehålla öppna ytor för ett flexibelt användande.

Den nya platsen ersätter den befintliga parkeringsytan och kommer innehålla funktioner som sittplatser vid ån, grönytor, cykelparkeringar med tak, trygghetsskapande belysning och öppna ytor för olika typer av evenemang.

Utformningen är framtagen utifrån vad elever på Mälardalens högskola och andra eskilstunabor helst vill kunna göra och se på platsen. Dialogen genomfördes under våren 2018 och under sommaren 2018 fanns möjlighet att tycka till om ett första skissförslag. Därefter har förslaget bearbetats och nu är den nya gestaltningen av platsen klar.

– Det är viktigt att vi utformar platsen så att alla trafikslag kan samsas, samtidigt som studenterna ska ha goda förutsättningar för att arbeta ute. Sen ska också alla som önskar kunna njuta av den vackra miljön vid ån, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti.

Campusområdet är även en viktig del av Kunskapsstråket som sträcker sig mellan Nyfors och Munktellstaden. Den nya utformningen av platsen ska bidra till att stärka kopplingen mellan Eskilstuna centrum och Munktellstaden ytterligare.

– Att ytan utanför campus blir en mötesplats för alla i Eskilstuna betyder mycket för att våra studenter och anställda ska trivas. Att känna tillhörighet och att vara del i en gemenskap är ett viktigt inslag i vardagen, säger MDH:s rektor Paul Pettersson.

Illustrationer och skiss över platsen bifogas detta pressmeddelande. Det går också att läsa mer om projektet på eskilstuna.se/mdh-platsen


För mer information om utemiljön, kontakta:
Malin Christensson, landskapsarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen,
016-710 39 70, 072-977 71 11, malin.christensson@eskilstuna.se.

För mer information om högskolan, kontakta:
Susanne Halling Duffy, strateg externa relationer, Mälardalens högskola,
016-15 51 47, susanne.halling@mdh.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera