Dela

Citat

Eskilstuna kommun ligger i framkant när det kommer till utbyggnad av fiber i regionen. Vi har ett delmål om att 90 procent av alla bostäder och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. Om vi fortsätter i den här takten så kommer vi att nå det målet tidigare än vi har tänkt, men målet på sikt är att 100 procent har tillgång till snabbt bredband
Eva Lehto, kommunstrateg infrastruktur
Vi ser att yrkeshögskoleutbildningar faktiskt leder till jobb och är en av de viktiga nycklarna för att få fatt i det kompetensglapp som alla pratar om.
Marie Svensson (S), ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Det är tre olika utbildningsanordnare som kommer att genomföra dessa fyra utbildningar, vilket innebär att YH-maskineriet äntligen rullar igång i Eskilstuna.
Sari Lanninger, projektledare YH-Center i Eskilstuna
Genom att allt fler klär på sig en yrkesutbildning inom efterfrågade yrkesområden har vi större möjlighet att täppa till det där kompetensglappet som alla pratar om
Mattias Öberg, områdeschef, Vuxenutbildningen
Det är viktigt för Eskilstuna som stad att även satsa på yrkesutbildningar, vilket är en av flera åtgärder för att vi ska ha nått ner till vårt politiska mål på 10 procents arbetslöshet till år 2020.
Marie Svensson, ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
För vad hinner man egentligen på fem minuter? För att göra det tydligare blir det nu parkeringsförbud istället. Det blir ingen nämnvärd skillnad i möjligheten till att parkera.
Arto Sipola, trafikingenjör på Eskilstuna kommun
Många gånger är feriepraktiken en första kontakt med arbetslivet och en viktig referens inför framtiden, så det är en viktig satsning för att påverka ungas möjligheter till framtida arbete.
Lina Simola, enhetschef JobbCentrum
Det är flera som hör av sig och rapporterar att många cyklar som inte används står parkerade på offentliga platser. Det är därför hög tid att göra en rejäl rensning för att ge plats åt de som verkligen använder sina cyklar.
Lena Hollås, trafikhandläggare på stadsbyggnadsförvaltningen
Mässan ett fantastiskt bra tillfälle för dig som söker jobb att personligen presentera dig för företag och öka dina möjligheter till anställning
Marica Anderbrink-Toll, Arbetsförmedlingen
- Det är ett glädjande besked för Eskilstuna eftersom vi ser att yrkeshögskoleutbildningar faktiskt leder till jobb och är en av de viktiga nycklarna för att få fatt i det kompetensglapp som alla pratar om.
Marie Svensson, ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
- För oss i Eskilstuna är forumet viktigt för dialog, erfarenhetsutbyte och idéutveckling. Genom samverkan med andra nordiska städer får vi inspiration i vårt arbete. Det är ett viktigt samarbete både på politisk och på tjänstemannanivå.
Sarita Hotti ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Eskilstuna stadsbibliotek
https://bibliotek.eskilstuna.se/web/arena
Vi är mycket glada över att få Svenska Jämställdhetspriset. Det visar på framgång i vårt systematiska arbete och ger kraft att fortsätta. Men vi är inte nöjda. Detta visar på det nödvändiga i fortsatt strävan för mer jämställdhet på samhällets alla nivåer. Vi har kommit långt i Eskilstuna. Därför vann vi. Men vi vet hur oändligt mycket arbete som återstår. För oss men inte minst för dem som inte vann och övriga samhället
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande
Att Eskilstuna kommun får utmärkelsen Svenska Jämställdhetspriset är ett resultat av många års arbete där det funnits en politisk tydliget kombinerat med ett stort engagemang i de kommunala verksamheterna. Att vi nu fått det här priset sporrar oss ytterlige. Jämställdhetsarbetet är kanske än viktigare i ett läge då världen och samhällsutvecklingen känns osäker
Pär Eriksson, kommundirektör
Vi kommer att annonsera ut över 1 000 sommarjobb samt att det även i år kommer att finnas 600 feriepraktikplatser för ungdomar mellan 16 och 18 år att söka
Helena Swärd, enhetschef, rekryteringsenheten
Vi anordnar denna konferens som ett bidrag i arbetet med att stärka jämställdheten i samhället. Vi inte bara jobbar med frågan lokalt utan vill också verka för kontaktskapande och kunskapsutbyte så att jämställdheten snabbare kan öka i samhället.
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande
Det är mycket glädjande att Eskilstuna kommun är nominerade till Svenska Jämställdhetspriset för andra året i rad, en bekräftelse på det goda arbete som pågår runt om i vår verksamhet. Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner och det här visar att vi är på god väg.
Marita Skog, utvecklingsdirektör
Det känns väldigt roligt att ombyggnaden av Kungsgatan kan fortsätta som vi önskat och att vi kan göra detta tillsammans med fastighetsägarna är en enorm styrka för Eskilstuna.
Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Eskilstunas engagemang för att ta hand om sin innerstad är föredömligt. Vi gläds och ser fram emot att också ”vår” del av Kungsgatan blir en ännu trevligare promenad.
Wilner Andersson, VD Agora
Anledningen att vi fick ögonen på Eskilstuna var ett pressmeddelande, där vi läste om planerna om ett vägledningscentrum för studie- och yrkesvägledning där flera aktörer skulle samverka
Elsa Engström, utredningssekreterare, Arbetsmarknadsutredningen
Att på mässan få se och uppleva hur personer som inget hellre önskar att få ett jobb, få en första och viktig kontakt med en arbetsgivare, det är det bästa kvittot på att mässan fyller en funktion.
Åsa Klintberg, projektledare, Rekryteringsmässan
Det här beslutet är ett av flera viktiga steg som tas för att öppna människors möjligheter att gå vidare till studier. Vi har svårt att hitta rätt kompetens till de lediga jobb som finns och därför kan en samordnad vägledning med olika aktörer göra stor skillnad
Marie Svensson, ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Jag hoppas att fler rustar sig med en utbildning som leder till de jobb som arbetsmarknaden efterfrågar. Vi studie- och yrkesvägledare kan ge information och vägledning.
Camilla Ohlsson, studie- och yrkesvägledare
- För att få bukt med den missmatchning som råder på arbetsmarknaden i Eskilstuna är yrkesutbildningar en av de insatser som kan göra skillnad.
Mattias Öberg, områdeschef, vuxenutbildningen
Här har arbetsspecialisterna individen i fokus och tänker utanför ramarna för att hjälpa personen till en stegvis förflyttning närmare arbetsmarknaden
Tina Ylitorvi, projektledare IMA
70 procent av alla som genomgår en yrkesvuxutbildning på gymnasial nivå erhåller ett arbete inom relevant bransch efter avslutad utbildning.
Mattias Öberg, områdeschef Vuxenutbildningen
Det är viktigt att vi tar del av varandras erfarenheter och lär av varandra för att utveckla verksamheten på respektive kommuns hemmaplan.
Thure Morin, förvaltningschef Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Initiativet kommer från oss lärare för att många sfi-elever är mycket intresserade av och vill veta hur svensk demokrati fungerar.
Christina Torgersen, lärare sfi, Eskilstuna kommun
Jag tycker att resultatet visar att vi är en stark organisation och att vi förmått arbeta än mer tillsammans när det behövts som mest.
Pär Eriksson, kommundirektör
I den nya parken kan människor från alla delar av Skiftinge mötas och aktiveras eller bara njuta av en stunds avkoppling i naturen. Det är jätteroligt att vi fått bidrag från Boverket för att förverkliga planerna.
Hanna Nordin, landskapsingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen
Det är extra roligt att det är Skiftingeborna som varit med och utformat innehållet i allaktivitetsparken. Parken får en utformning som är jämställd och det skapar ett utbud som kommer komma alla till glädje. Nu ser fram emot att fortsätta arbetet med att fylla parken med innehåll.
Lena Sjöberg Rehnholm på kultur- och fritidsförvaltningen
Intresset för att bygga i Eskilstuna är fortsatt högt. Detaljplanen för nya bostäder i kvarteret Nithammaren 8 i Munktellstaden är nu ett steg närmare byggstart och det är positivt för Eskilstuna att vi får fler bostäder i centralt och attraktivt läge.
Sarita Hotti ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun
När vi anställde de här ungdomarna var det någon som sa: ”Du har gett nyckeln till mitt liv”. När man få höra sådant så inser man ännu mer vad detta verkligen kan betyda för de personerna.
Fredrik Krait, enhetschef, AMA, Eskilstuna kommun
Hela jobbpaketet handlar om en av våra viktigaste frågor just nu - att få ner arbetslösheten i Eskilstuna. Staddelslagen är en av många satsningar som syftar till det.
Marie Svensson, kommunalråd (S), Eskilstuna
Feriepraktiken som är en tre veckors sommarpraktik med handledning, möjliggör ju för ungdomarna att få en första kontakt med arbetslivet samt inte minst viktiga referenser inför framtiden
Johanna Bandmann, Teamledare JobbCentrum
Jag ser med glädje och spänning fram emot att följa Fokus arbete, som syftar till att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten i Eskilstuna kommun
Lina Simola, enhetschef för JobbCentrum
Ibland när det är som värst tar det nästan kål på mig inombords. Men jag har ett annat självförtroende idag
Nathalie Lundgren
- Det är glädjande att så många vill vara med och utveckla Årby och i förlängningen hela Eskilstuna.
Per Haupt, stadsarkitekt i Eskilstuna kommun.
Äntligen blir det verkstad av det som vi har planerat och tänkt på i flera år
Beatrice Karjel, rektor Skiftingehus
- Det här projektet har verkligen visat styrkan i att låta förändringsarbete vara medarbetardrivet.
Marie Svensson (S), ledamot i Eskilstuna kommuns personalutskott
Elbussarna är inte bara fria från utsläpp, de ger passagerarna och våra förare en tystare miljö ombord på bussen. Våra chaufförer som kört elbussarna under piloten har bara gott att säga och bussarna har fungerat mycket bra i både vinterkyla och sommarvärme.
Bengt Karlsson, affärschef Transdev Eskilstuna
- Det är alltid roligt att kommunens cykelarbete uppmärksammas. Det visar att vi är på rätt väg men vi vet också att det är mycket arbete kvar för att cykelinfrastrukturen ska leva upp till vad många cyklister förväntar sig
Olov Åslund projektsamordnare på trafikavdelningen
Vi är stolta över vårt nya, moderna växthus och vill gärna visa upp det för allmänheten
Mathias Thuen, parkchef på Eskilstuna kommun
– Pengarna kommer väl till pass för att barnen på jouren, gåvan bidrar till att barnen får möjlighet att under sommaren få uppleva olika aktiviteter, t.ex. ett besök på Gröna Lund, Tom Tits eller åka tåg i Mariefred och kanske ett besök på äventyrsbadet i Örebro.
Gunilla Lange
Väldigt roligt att så många är med i kampen mot skräpet, tillsammans visar vi att nedskräpning är onödigt och fel
Hanna Nordin, stadsbyggnadsförvaltningen, ansvarig för Vi Håller Rent i Eskilstuna
- Vår ambition om att vara en attraktiv stad kräver att vi utmanar och utvecklar vårt arbete med att bygga det hållbara Eskilstuna. Därför är det glädjande att vi nu ser ett ökat intresse för att bygga i Eskilstuna och att vi har allt fler plan- och bygglovsärenden på gång.
Sarita Hotti ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun
Det finns kompetensbehov av de här yrkesrollerna i Eskilstuna och det är både viktigt och glädjande att få igång utbildningar redan till hösten 2016
Mattias Rossköld, näringslivsdirektör
Det är väldigt positivt för Eskilstuna att ombyggnaden av Kungsgatan nu kommer igång och det är tack vare en samverkan mellan kommunen och en styrgrupp från näringslivet
Sarita Hotti, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun
Glädjande nog har de utställande företagen rapporterat in dubbelt så många lediga jobb, jämfört med förra året
Marica Anderbrink-Toll, arbetsförmedlare
Det känns förstås hur bra som helst eftersom det här bidrar till att vi kan utveckla det specialpedagogiska förhållningssättet för hela vuxenutbildningen
Maria Anderstedt
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp