Marica Johansson slutar på Eskilstuna Kommunfastigheter

Marica Johansson slutar som VD för Eskilstuna Kommunfastigheter. Tillförordnad VD blir Fredrik Elf, idag distrisktschef för Distrikt Väst.

Marica Johansson har arbetat i Eskilstuna i drygt ett år, under en tid då bostadsbyggandet har varit större än någonsin och den nya arenan har invigts.

– Marica har bidragit med sin gedigna kompetens i fastighetsfrågor men tyvärr har det funnits återkommande brister i samarbetet med olika samarbetsparter som gör att Marica har entledigats från sin tjänst, säger Bertil Andersson (m), styrelseordförande Eskilstuna Kommunfastigheter.

Fredrik Elf tar vid som tillförordnad VD. Fredrik är idag distriktschef för Distrikt Väst och har suttit med i Kommunfastighets ledningsgrupp.

Rekryteringsarbetet för en ny VD startar omgående.

Frågor:

Bertil Andersson, styrelseordförande 
070-927 92 44 eller bertil.andersson@kfast.se

Fanny Gustaver
Kommunikatör
fanny.gustaver@kfast.se
Kommunfastighet arbetar inom fyra affärsområden; bostäder, kommunala lokaler, samhällsfastigheter och bad. Vi äger cirka 7300 lägenheter såväl centralt som på landet, 150 000 kvm industrilokaler och förvaltar cirka 500 000 kvm kommunala verksamhetslokaler. Vi är idag cirka 430 medarbetare och omsätter cirka en miljard kronor per år. Vår affärsidé ”Som det ledande fastighetsbolaget i Eskilstuna erbjuder vi prisvärda bostäder och lokaler. Genom aktiv förvaltning och ett hållbart ansvarstagande, bygger och utvecklar vi Eskilstuna.” Kommunfastighet är trippelcertifierad inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Vi får bra betyg i medarbetarundersökningar där våra medarbetare är stolta, motiverade och trivs bra.

Om oss

Kommunfastighet arbetar inom tre affärsområden; bostäder, lokaler och bad. Vi äger cirka 7300 lägenheter såväl centralt som på landet, 150 000 kvm industrilokaler och förvaltar cirka 500 000 kvm kommunala verksamhetslokaler. Vi är idag cirka 430 medarbetare och omsätter cirka en miljard kronor per år. Vår affärsidé”Som det ledande fastighetsbolaget i Eskilstuna erbjuder vi prisvärda bostäder och lokaler. Genom aktiv förvaltning och ett hållbart ansvarstagande, bygger och utvecklar vi Eskilstuna.” Kommunfastighet är certifierade inom fyra olika områden; kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energi. Vi får bra betyg i medarbetarundersökningar där våra medarbetare är stolta, motiverade och trivs bra.

Prenumerera