Ett av Sveriges största, offentliga konstverk invigt i Eskilstuna Logistikpark

Den 6 oktober invigdes ett av Sveriges volymmässigt största, offentliga konstverk i Eskilstuna Logistikpark. Konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören ligger bakom verket ”Bältdjuret i Kjula”, som tagits fram i samarbete med elever i Kjula skola.

Foto: Sofi Lindahl, Eskilstuna Konstmuseum

”Bältdjuret i Kjula” var tidigare en rivningshotad flyghangar som stod på en undanskymd plats i Eskilstuna logistikpark. Efter samtal och workshoppar med Kjulas invånare har hangaren flyttats till en mer synlig plats i Kjula, fått status som offentlig konst och målats med färger som Kjulas barn varit med och bestämt. Konstverket står vid infarten till Logistikparken (Kjulaåsen 15) och går numera att se från E20.

Läs mer om konstverket Bältdjuret i Kjula och ta del av konstnärernas egna anteckningar om arbete med verket

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera

Media

Media