ROCKWOOL, det ledande företaget inom stenullsisolering etablerar i Eskilstuna Logistikpark

Den danska industrikoncernen ROCKWOOL köper 180 000 kvm mark i Eskilstuna Logistikpark. Investeringen möjliggör företagets framtida expansion till den svenska byggmarknaden. Den framtida verksamheten har en potential att skapa ca 150 nya jobb i Eskilstuna.

ROCKWOOL utvärderar just nu den framtida investeringen för platsen och för att så snabbt som möjligt kunna agera när det slutgiltiga investeringsbeslutet fattas har bolaget redan påbörjat en tillståndsprocess. Eftersom typ av anläggning fortfarande är oklart är det svårt att säga exakt vilken typ av arbetskraft som bolaget kommer ha behov av. På liknande platser där ROCKWOOL har verksamhet är behovet av arbetskraft typiskt för industrier, med en blandning av hög, mellan och lägre kompetens.

- Vi har väletablerade marknadsaktiviter i Sverige och under de senaste åren ser vi stadig tillväxt i vår position. Denna investering återspeglar vår kundcentrerade strategi genom att föra oss närmare marknaden och kundens efterfrågan på brandsäkra stenullsprodukter. Vi ser fram emot ett starkt partnerskap med kommunen och att bidra till den lokala ekonomin, säger Henrik Frank Nielsen, Senior Vice President ROCKWOOL.

- Att ROCKWOOL nu etablerar sig i Eskilstuna och Mälardalen är mycket positivt för hela regionen. Det kommer att bidra till nya arbetstillfällen inom ett område där vi vet att det finns god kompetens i staden. Det här stärker stadens och regionens position som en bra plats för att klara en effektiv varuförsörjning, säger Johan Holmqvist, Styrelseordförande Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

- Etableringen är den sjätte i raden av stora etableringar i och runt Eskilstuna Logistikpark. Senast var det internationella molntjänstföretaget Amazon Web Services. Andra företag som just nu bygger upp sin verksamhet är Teknikmagasinet, Arken Zoo, e-handelsföretagen Sportamore och KitchenTime samt logistikföretaget Frode Laursen. ROCKWOOL-etableringen bekräftar vår position som en attraktiv etableringsort, säger David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Avtal om markförvärv är uppe för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober. Avtal skrivs mellan parterna den 11 oktober i Eskilstuna.

Om företaget
ROCKWOOL Group är ett globalt företag med danska rötter som producerar hållbara stenullslösningar. Med cirka 10 500 anställda i 38 länder är vi världens ledande leverantör av stenullslösningar, inklusive byggisolering, akustiska tak, ytterbeklädnadssystem, växtskyddslösningar, tekniska fibrer för industriellt bruk och isolering för processindustrin, marina och offshore.

För mer information, kontakta:
David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB, 073-851 13 01, david.hofmann@eskilstunalogistik.se
Nilüfer Sahin, Nordic Communications Manager, ROCKWOOL Nordics, (+45) 26 82 22 97, nilufer.sahin@rockwool.com

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera