Världsledande Amazon Web Services etablerar nytt datacenter i Eskilstuna Logistikpark

Nu är det klart att det världsledande företaget Amazon Web Services har valt att etablera sig i Sverige och i Eskilstuna. Företaget är i behov av en trepartslösning och har därför valt Eskilstuna, Katrineholm och Västerås som etableringsorter. Etableringen förväntas ge många nya jobb till Eskilstuna och till regionen och byggnationen kommer att påbörjas under året och ske i flera faser.  

- Vi är självklart fantastiskt nöjda med det avtal som slutits med Amazon Web Services, det visar ytterligare en gång vilka möjligheter som Eskilstuna och Eskilstuna Logistikpark erbjuder för såväl industrin som logistikbolag och som bidrar med nya arbetstillfällen, säger VD David Hofmann för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.  

Detta visar på frukten av ett mycket lyckat samarbete med Business Sweden och Invest Stockholm inom ramen för Stockholm Business Alliance, där ett flerårigt samarbete genererar denna globala affär med Amazon Web Services, säger affärsutvecklare Manuel Brändeborn på Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Det har varit ett intensivt år där många delar av kommunkoncernen har varit delaktiga i processen, runt ett 60-tal personer har jobbat med detta i olika faser, vilket visar på en styrka som Eskilstuna har, säger Manuel Brändeborn.  

Johan Holmqvist, styrelseordförande Eskilstuna Logistik och Etablering avslutar, att ett amerikanskt börsnoterat bolag med ett börsvärde om drygt 3 700 miljarder sek och med ca 300 000 anställda globalt väljer att etablera sig i Eskilstuna Logistikpark är så stort att det i dagsläget ej går att överblicka konsekvenserna för Eskilstuna på lång sikt.

För mer information, kontakta:
David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB, 073 851 13 01

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera