Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förvärvar fastigheten Raseborg 1 i Stockholm

Stockholm 5 juni 2017 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), har förvärvat fastigheten Raseborg 1 i Stockholm.  

Bolaget tillträder fastigheten den 15 juni 2017 

-       Total uthyrningsbar yta uppgår till ca 12.300 kvm

-       Fastigheten är i dagsläget uthyrd till 4 hyresgäster, varav Schneidler Grafiska AB är den största hyresgästen.

-       Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till ca 9,6 MSEK.

-       Förvärvet har skett genom köp av aktierna i det fastighetsägande bolaget.

Fastigheten är belägen i Akalla i närheten av motorväg E4. I området är företag som Indutrade, Upplands Motor, Volkswagen och Mercedes etablerade. Området präglas av bilhandel, kontor och lager.

Del av Bolagets kapitalisering har skett via emitterande Kapitalandelsbevis, vilka är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på NDX Börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS3, ISIN: SE0007131883.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar