Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - tillträder nybyggnation i Hedenstorp, Jönköping

Stockholm den 1 juni 2016 – Estea AB:s dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), tillträder logistikbyggnad i Hedenstorp, Jönköping.

Fastigheten som är en nyproduktion, är i sin helhet uthyrd på ett 10-årigt avtal med ett totalt underliggande kontraktsvärde om ca 59 Mkr. Fastigheten innefattar moderna och effektiva logistik- och kontorsytor, och är belägen i det expansiva logistikområdet Hedenstorp utmed riksväg 26/40 strax väster om Jönköping. Förvärvet innefattar även att Bolaget säkerställer en möjlighet till ytterligare nybyggnation inom området.

-       Total uthyrningsbar yta kommer uppgå till ca 8 100 kvm

-       Hela byggnaden är fullt uthyrd på ett 10-årigt hyresavtal

-       Totalt underliggande hyresvärde om ca 59 Mkr

Efter tillträdet av Hedenstorp i Jönköping, beräknas Bolagets fastighetsportfölj ha ett marknadsvärde om cirka 480 MSEK och totala kontrakterade årliga hyresintäkter om ca 36 MSEK. Vi ser fortsatt attraktiva investeringsmöjligheter på marknaden vilket ger oss förutsättningar att kunna genomföra ytterligare fastighetsförvärv och emissioner inom ramen för de strategier vi har ”,

säger David Ekberg, Transaktionschef Estea AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar