Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) har ingått villkorat avtal om uppförande av en nybyggnation i Hedenstorp, Jönköping

Stockholm den 19 oktober 2015 – Estea AB:s dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), har ingått ett villkorat avtal om förvärv av en logistikbyggnad under uppförande i Hedenstorp, Jönköping.

Fastigheten beräknas vara färdigställd i början av juni 2016, då Bolaget kommer att tillträda fastigheten. Vid färdigställandet kommer byggnaden i sin helhet att vara uthyrd på ett 10-årigt avtal med ett totalt underliggande kontraktsvärde om ca 59 Mkr. Byggnaden, som kommer att innefatta moderna och effektiva logistik- och kontorsytor, är belägen i det expansiva logistikområdet Hedenstorp utmed riksväg 26/40 strax väster om Jönköping. Förvärvet innefattar även att Bolaget säkerställer en möjlighet till ytterligare nybyggnation inom området.

-       Total uthyrningsbar yta kommer uppgå till ca 8 100 kvm

-       Hela byggnaden är fullt uthyrd på ett 10-årigt hyresavtal

-       Totalt underliggande hyresvärde om ca 59 Mkr

”Fastigheten är Bolagets andra förvärv och ligger helt i linje med den investeringsstrategi som vi sedan tidigare fastställt. Vi ser fortsatt många attraktiva investeringsmöjligheter på marknaden vilket ger oss de bästa förutsättningarna för att kunna genomföra ytterligare fastighetsförvärv”, säger David Ekberg, Transaktionschef Estea AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar