Eterra i ramavtal för IP-baserade videosystem till Landsting och kommuner.

Eterra i ramavtal för IP-baserade videosystem till Landsting och kommuner. Eterra har tecknat ramavtal för IP-baserade videosystem med Carelink och Verket för Högskoleservice (VHS). Avtalet gäller avrop av gruppsystem, PC-baserade system, kliniska system samt videoservrar. Avtalet omfattar 19 Landsting och 70 kommuner och löper i två år med möjlighet till förlängning upp till ett år. Ordervärdet uppskattas till minst 15 miljoner under avtalsperioden. Eterra var den enda leverantören som fick teckna de fyra avtalsområdena. IP-baserade videosystem ger möjligheter till stora effektiviseringar inom sjukvården. Det innebär bland annat att sjukvårdsexpertis kan ge distanskonsultationer på bred front. "Eterra har arbetat med IP-teknik i över tio år och de senaste åren satsat mycket på IP-baserade videosystemlösningar. Nyligen tecknade Eterra också ramavtal med Statskontoret för fjärde gången i rad vilket visar att vi har lång erfarenhet av att leverera lösningar till bl. a Landsting och kommuner.", säger Michael Nilsson, Marknadsdirektör på Eterra. För mer information kontakta: Johan Rittner Michael Nilsson VD, Eterra Sweden AB Marknadsdirektör, Eterra Sweden AB Tfn: 0709-27 30 08, Tfn: 0708-35 30 15, 08-566 230 06 08-566 230 15 E-post: E-post: johan.rittner@eterra.se michael.nilsson@eterra.se Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området. Eterra har över 3 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland, varav 550 i Sverige. Bland kunderna finns många stora nordiska företag och organisationer. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. För mer information se även www.eterra.se Carelink är en intresseförening som bildad av Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Apoteket AB. Carelink ska öka samverkan samt initiera och stödja utvecklingsinsatser på IT-området inom vård och omsorg. Carelink har delat in sitt arbete inom följande programområden: Infrastruktur, Samverkande IT-produkter och tjänster, Informationssäkerhet och katalog, Utbildning och forskning, Kommunikation och dokumentation i vårdprocessen samt Internationell samverkan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00120/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området i Norden. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. www.eterra.se.

Dokument & länkar