Eterra levererar hem PC till Shell

Eterra levererar hem PC till Shell Shell i Sverige ger 600 anställda möjlighet att hyra en PC för att använda hemma. Eterra tar hand om administration och leverans. Det första erbjudandet till de anställda skickas ut i december. - Vi undersökte marknaden och tittade på anbud från flera leverantörer. Efter en utvärdering valde vi Eterra eftersom de bäst motsvarade våra krav. Priset hade också stor inverkan. Det handlar om datorer till enskilda medarbetare och då är prisbilden mycket viktig, säger Kjell Kahn, administrativ chef på Shell Raffinaderi AB, Göteborg, som ansvarat för hem PC-upphandlingen. Eterra har bred erfarenhet från tidigare hem PC-affärer. Bolaget har en styrka, historia och kompetens som är nödvändigt vid ett långsiktigt samarbete om hem PC. Leveransen innebär ett helhetsåtagande där kunderna avlastas all administration både före, under och efter projektets genomförande. - Erbjudandet sker i fyra steg. Samtliga anställda erbjuds att köpa en PC i två omgångar. Därefter erbjuds uppgradering i två omgångar. Första leverans sker i årsskiftet 2001/2002. Till en början handlar det om ett erbjudande till 600 anställda. Men framöver kan det bli 600 till, säger Michael Nilsson, marknadsdirektör på Eterra. I avtalet ingår även telefonsupport i tre år från leveransdatumet. Via ett telefonnummer får användaren hjälp med allt från teknik- till försäkringsfrågor. För mer information kontakta: Johan Rittner, VD, Eterra Sweden AB, tel: 0709-27 30 08, 08-566 230 08, johan.rittner@eterra.se Michael Nilsson, Marknadsdirektör, Eterra Sweden AB, tel: 0708-35 30 15, 08-566 230 15, michael.nilsson@eterra.se [REMOVED GRAPHICS] Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området. Eterra har nära 3 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland, varav 500 i Sverige. Bland kunderna finns många stora nordiska företag och organisationer. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. För mer information se även www.eterra.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00260/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00260/bit0001.pdf

Om oss

Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området i Norden. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. www.eterra.se.

Dokument & länkar