Eterra levererar infrastruktur till landsomfattande nätverk

Eterra levererar infrastruktur till landsomfattande nätverk Utfors har valt Eterra som underleverantör till ett landsomfattande VPN- nätverk*. I uppdraget ingår installation samt ett 3-årigt drifts- och övervakningsavtal av all kundplacerad utrustning som ingår i nätet. Ett serviceavtal på samtliga produkter i nätverket har också tecknats. Lösningen och designen av nätet har Utfors utvecklat tillsammans med Eterra. Affären är värd cirka 14 miljoner kronor under en treårsperiod. "Den här affären är ett bra bevis på den styrka som Eterra och Utfors tillsammans representerar, säger Jan Werne, VD på Utfors. Vi opererar på en gemensam nordisk marknad och skapar gemensamt helhetslösningar för kunders kommunikationsbehov". "Samarbetet med Utfors gör det möjligt att lösa behovet av både funktionalitet och kapacitet i kunders kommunikationsplattformar. " säger Johan Rittner, VD på Eterra Sweden AB. * VPN står för Virtual Private Network vilket innebär ett privat nätverk som går igenom det publika nätverket på ett säkert sätt. VPN gör det möjligt för anställda att jobba inom företagets interna nätverk var de än befinner sig på jorden - med samma säkerhet som om de befann sig på huvudkontoret. Det kan också handla om att skapa en säker förbindelse för konfidentiella data över företagets eget interna nätverk. För mer information kontakta: Johan Rittner, VD, Eterra Sweden AB, tel: 0709-27 30 08, 08-566 230 08, johan.rittner@eterra.se Michael Nilsson, Marknadsdirektör, Eterra Sweden AB, tel: 0708-35 30 15, 08-566 230 15, michael.nilsson@eterra.se Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området. Eterra har nära 3 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland, varav 500 i Sverige. Bland kunderna finns många stora nordiska företag och organisationer. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. För mer information se även www.eterra.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00450/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00450/bit0001.pdf

Om oss

Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området i Norden. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. www.eterra.se.

Dokument & länkar