Etteplan delaktig i utvecklingen av en Red Dot Award prisbelönad produkt

- Getinges steriliseringsapparat har erhållit Red Dot Award för industriell design i Product Design kategorin

Getinge, en ledande leverantör av desinficerings- och steriliseringslösningar inom hälsovårds- och naturvetenskapssegmenten, har belönats med Red Dot Award -utmärkelsen för sin GSS67H autoklav.

Etteplan har varit en viktig partner i arbetet med att utveckla den nya generationens autoklaver, GSS67, på Getinge Infection Control AB. Etteplans engagemang täcker flera områden såsom mekanisk konstruktion och mjukvaruverifiering. Etteplans industridesigner Tomas Stringdahl har arbetat tillsammans med Getinges Design Team i utvecklingen av autoklavens industriella design. Getinge IC AB tillsammans med Etteplans Tomas Stringdahl har erhållit Red Dot Award för Product Design för autoklaven GSS67.

Red Dot är en internationellt erkänd kvalitetsmärkning för utomordentlig design. Uttalandet av Red Dot Jury lyder: ”Förhållandet mellan storlek och volym är utmärkt i denna autoklav. De använda materialen uppfyller höga standarder då det gäller renhet och hygien.”

Etteplan har samarbetat med Getinge inom industriell design och produktutveckling redan i flera år.

Red Dot Award: Product Design

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Vatn
SVP, Operations Sweden
Etteplan
Tel. +46 708 81 48 20

Outi-Maria Liedes
SVP, HR & Communications
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och lösningar inom teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplan omsatte 131,9 miljoner (EUR) 2014. Bolaget har nästan 1 900 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna och Kina. Etteplans aktie är noterad på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V.

www.etteplan.com

Prenumerera

Dokument & länkar